Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Many authors
  [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:Nghiên cứu Hán Nôm năm 2018
Author:Many authors
Publisher:The gioi Publishers, Vietnam
Price:USD 75.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047753499
   

Book
Title:Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam - Kỷ yếu hội thảo khoa học
Author:Many authors
Publisher:Dai Hoc Quoc Gia Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Price:USD 45.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047360215
   

Book
Title:Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục = Manual on high school management and leadership in the context of educational reform
Author:many authors
Publisher:Dai Hoc Su Pham
Price:USD 64.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045440476
   

Book
Title:Giảng dạy tiếng Nhật và nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam - Những khả năng hợp tác để phát triển nguồn nhân lực = Teaching Japanese and Japanese Studies in Vietnam - Collaborative Capacities for Human Resource Development
Author:Many authors
Publisher:Hanoi National University's Press
Price:USD 56.80 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049682315
   

Book
Title:Vietnamese traditional medicine (3rd edition) = Vietnamese traditional medicine (3rd edition)
Author:Many authors
Publisher:The Gioi
Price:USD 52.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047724352
   

Book
Title:Việt Nam - Lịch sử một chuyển giao văn hóa = Vietnam - A History of Cultural Transfer
Author:Many authors. ...
Publisher:Dai Hoc Su Pham
Price:USD 53.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045441121
   

Book
Title:Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947 - 2017) = The Military Victory in Vietnam North in the Autumn - Winter: 70 years Looking Back (1947 -2017)
Author:Many authors
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 56.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045738816
   

Book
Title:Tỉnh thành xưa ở Việt Nam = Vietnam Old Cities and Provinces
Author:Many authors. ...
Publisher:Hong Duc
Price:USD 65.90 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786048902551
   

Book
Title:Gạc Ma - Vòng tròn bất tử = Gạc Ma (Johnson Reef) - The Immortal Circle
Author:Many authors
Publisher:Van Hoc
Price:USD 56.70 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049639524
   

Book
Title:Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu - Những hồi ức đặc biệt = Phan Van Khai - A Technocrat leader of innovation and merciful - Special Memories
Author:Many authors
Publisher:The Gioi
Price:USD 33.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047745456
   

Book
Title:Nhà báo với công tác chống diễn biến hòa bình = Vietnamese Journalists and the Cause of Anti-peaceful Development
Author:Many authors
Publisher:Ho Chi Minh City National University's Press
Price:USD 32.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047347612
   

Book
Title:Kỷ yếu hội thảo "Các mô hình khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" = The Proceedings of the Workshop “Models of Special Economic Zones in Vietnam in the Context of International Economic Integration”
Author:Many authors
Publisher:Ho Chi Minh City National University's Press
Price:USD 56.70 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047358953
   

Book
Title:Văn hóa dân gian với vấn đề biển đảo = Folk Culture and the Issues & Problems of Vietnam Sea & Islands
Author:Many authors
Publisher:Dan Tri
Price:USD 53.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786048837358
   

Book
Title:Sài Gòn phong lưu = The Noble Sài Gòn
Author:Many authors
Publisher:Van Hoa Van Nghe
Price:USD 31.20 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046842088
   

Book
Title:Bác Hồ viết tài liệu Tuyệt đối bí mật = Uncle Ho writes Absolute Secrets document
Author:Many authors
Publisher:Thanh Nien
Price:USD 16.90 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046478614
   

Book
Title:Việt Nam trong lịch sử thế giới = Vietnam in the world history
Author:Many authors
Publisher:Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Price:USD 87.20 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049611735
   

Book
Title:Người Hrê ở Việt Nam = The Hrê ethnic group in Vietnam
Author:Many authors
Publisher:Thong Tan
Price:USD 73.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049534720
   

Book
Title:Người Giẻ Triêng ở Việt Nam = The Gie Trieng ethnic group in Vietnam
Author:Many authors
Publisher:Thong Tan
Price:USD 73.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049459542
   

Book
Title:Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru - Van Kieu ethnic group in Vietnam
Author:Many authors
Publisher:Thong Tan
Price:USD 89.70 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049534737
   

Book
Title:Còn là tinh anh (Cống hiến của giáo sư Trần Quốc Vượng cho khoa học Xã hội và Nhân văn) = The most quintessential legacy (Prof. Tran Quoc Vuong's contribution to the social sciences and humanities)
Author:Many authors
Publisher:Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Price:USD 80.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049611797
   

Book
Title:Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916 - 100 năm nhìn lại 978-604-58-5338-2 = Rebel Movement in Vietnam Central in the Year of 1916 - 100 Years Looking Back
Author:Many authors
Publisher:Ho Chi Minh City's TONG HOP Press
Price:USD 27.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045853382
   

Book
Title:Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện tại = Vietnam Buddhism Monks-women: Tradition & Modernity
Author:Many authors
Publisher:Ho Chi Minh City National University's Press
Price:USD 88.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047341160
   

Book
Title:Chữ quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam = Modern National Written Language (MNWL): The Formation of Development and Contribution to Vietnamese Culture.
Author:Many authors
Publisher:Hochiminh City's National University's Press
Price:USD 116.70 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047346639
   

Book
Title:Những chiến sĩ biệt động anh hung = " The Heroic Rangers of Saigon - Gia Dinh in the Resistance against American Invasion. "
Author:Many authors
Publisher:Thanh Nien, Vietnam
Price:USD 28.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046470205
   

Book
Title:Nữ chiến sỹ Trường Sơn anh hung = Truong Son warrior heroic females
Author:Many authors
Publisher:Thanh Nien, Vietnam
Price:USD 28.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046470212
   

Book
Title:Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong đảng
Author:Many authors
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That
Price:USD 62.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045733493
   

Book
Title:Tranh thủy mặc người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
Author:Many authors
Publisher:Van Hoa - Van Nghe
Price:USD 102.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046838180
   

Book
Title:Thông báo Hán Nôm năm 2016
Author:Many authors
Publisher:The Gioi
Price:USD 62.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047736997
   

Book
Title:Tuyển tập văn bia Phật giáo Thanh Hóa (Tập 1. Thời Hậu Lê)
Author:Many authors
Publisher:Thanh Hoa
Price:USD 92.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047432622
   

Book
Title:Quảng Nam - Miền ký ức (Tuyển tập văn xuôi 1954 - 1975)
Author:Many authors
Publisher:Hoi Nha Van
Price:USD 37.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045372487
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
»   Vietnam
»  
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers