Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Vietnam
  [First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2018 = Statistical Yearbook of Vietnam 2018
Author:Tong Cuc Thong...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 112.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047512089
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê Tỉnh Phú Thọ 2018 = Phu Tho Statistical Yearbook 2018
Author:Cục Thống kê t...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 86.30 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047511419
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê tỉnh Bình Định2017 = Binh Dinh Statistical Yearbook 2017
Author:Cục thống kê t...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 40.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047507467
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê tỉnh Vĩnh Long 2018 = Vinh Long Statistical Yearbook 2018
Author:Cục thống kê t...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 45.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047512423
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê tỉnh Quảng Ngãi 2017 = Quang Nai Statistical Yearbook 2017
Author:Cục thống kê t...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 55.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047507443
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê tỉnh Bạc Liêu 2018 = Bac Lieu Statistical Yearbook 2018
Author:Cục thống kê t...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 55.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047512492
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê tỉnh Vĩnh Phúc 2018 = Vinh Phuc Statistical Yearbook 2018
Author:Cục thống kê t...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 72.90 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047511327
   

Book
Title:Niên Giám Thống Kê (Tóm Tắt) 2018 = Statistical Summary Book of Viet Nam 2018
Author:Tong Cuc Thong...
Publisher:Nha Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047511075
   

Book
Title:Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2016 = Results of the Survey on Non – Farm Individual Business Establishments 2016
Publisher:Nxa Xuat Ban Thong Ke = Statistical Publishing House, Hanoi
Price:USD 40.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047506590
   

Book
Title:Văn học qua lăng kính vật lý
Author:Dr. Nguy Huu Tam
Publisher:Lao Dong
Price:USD 58.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Phan Đinh Phùng, cuộc đời và sự nghiệp
Author:Xuân Lâm Đin...
Publisher:Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa-thông tin
Price:USD 54.50 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Official Gazette : The English Translation of Cong Bao, Issue Nos.01-03, January 2017
Publisher:Vietnam Law & Legal Forum, Hanoi
Price:USD 15.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Official Gazette : The English Translation of Cong Bao, Issue Nos.01-03, August 2014
Publisher:Vietnam Law & Legal Forum, Hanoi
Price:USD 15.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Tỏ̂ng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ở Việt Nam đến năm 2020 = Total portfolio of projects calling for investment in Vietnam up to 2020
Author:Xuân Đình Le...
Publisher:Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê
Price:USD 60.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Trần Văn Giàu, dấu ấn trăm năm
Author:Văn Hoàng Phan
Publisher:Thành phố Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ
Price:USD 96.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:8934974116554?
   

Book
Title:Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ Tap 1 & 2 = Agreement between the government of Viet Nam and the countries/territories for avoidance of double taxation Vol. 1 & 2
Author:Vietnam. Tổn...
Publisher:Hà Nội : Nhà xuất bản Tài chính
Price:USD 230.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Từ điẻ̂n địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam = Vietnam's dictionary of historical cultural place names
Author:Như Ý Nguyễ...
Publisher:[Hanoi] : Nhà xuá̂t bản Giáo dục Việt Nam
Price:USD 97.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Chuyện thường ngày của Võ đại tướng : ký sự chân dung
Author:Chi Phan
Publisher:Hà Nội : Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Price:USD 30.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
   

Book
Title:Vietnamese Studies 54th Year: Vol.210, No.4, 2018
Publisher:The Gioi Publishers, Hanoi, Vietnam
Price:USD 10.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Thế kỷ âm nhạc Việt Nam: Một thời hòa bình
Author:Nguyễn Thụy Kha
Publisher:Văn Học, Vietnam
Price:USD 64.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:8935075940635
   

Book
Title:Thuở bình minh tân nhạc
Author:Thụy Kha Nguyễn
Publisher:Nhà xuất bản Văn học, Hà NộI, Vietnam
Price:USD 33.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Tục ngữ"," ca dao"," dân ca Việt Nam về tình cảm gia đình
Author:Lam Giang tuyển chọn
Publisher:Văn Học, Vietnam
Price:USD 12.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:8935075938953
   

Book
Title:Những cánh rừng lá đỏ
Author:Hồ Phương
Publisher:Văn Học, Vietnam
Price:USD 40.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:8935075932753
   

Book
Title:VĂN HÓA LÀNG VIỆT NAM - DIỄN XƯỚNG DÂN GIAN
Author:Thái Vũ (Biên Soạn)
Publisher:Văn Hóa Thông Tin, Vietnam
Price:USD 18.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:8935075937512
   

Book
Title:Sài Gòn thương và nhớ
Author:Nguyễn Ngọc Hà.
Publisher:Nhà xuất bản Thế giới,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047732951
   

Book
Title:Những sắc màu tình yêu
Author:Hoàng Kim Dung.
Publisher:Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin, Vietnam
Price:USD 16.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Một Số Vấn Đề Văn Hóa Du Lịch Việt Nam
Author:Võ Văn Thành
Publisher:Thăng Long, Vietnam
Price:USD 29.99 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:8935075940062
   

Book
Title:Văn hóa biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa dân gian (2 tập/ bộ)
Author:Vũ Quang Dũng tuyển chọn
Publisher:Công an nhân dân, Vietnam
Price:USD 150.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:8935075941427
   

Book
Title:Không thể mồ côi
Author:Minh Vân
Publisher:Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội , Vietnam
Price:USD 45.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047203406
   

Book
Title:Từ Điển Bách Khoa Hoá Học (Bìa Cứng)
Author:GS.TSKH',TSKH....
Publisher:Từ điển, Vietnam
Price:USD 60.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049005947
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers