Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Khoa Hoc Xa Hoi
  [First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:Chiến thắng Điện Biên Phủ : sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 70.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam : Nghiên cứu tại vùng Nam bộ
Author:Vương Xuân Ti...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội, Vietnam
Price:USD 17.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049448157
   

Book
Title:Sự can dự của các nước Đông Bắc Á vào tiểu vùng Sông Mê Kông
Author:Nguyễn Thị ...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà NộI, Vietnam
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049442254
   

Book
Title:An ninh Đông Bắc Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự gia tăng can dự châu Á của Hoa Kỳ
Author:TS. Hoàng Minh Hằng.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam : nghiên cứu tại vùng Tây Nguyên
Author:Trần Minh Hằng...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội, Vietnam
Price:USD 16.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049448348
   

Book
Title:Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam : nghiên cứu tại vùng miền núi phía Bắc
Author:Lý Hành Sơn,...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội, Vietnam
Price:USD 25.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049449765
   

Book
Title:Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc bộ giai đoạn 2011-2020
Author:Nguyễn Hồn...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 14.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049022500
   

Book
Title:Sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính-tiến tệ: tác động và hàm ý chính sách : (sách chuyên khảo)
Author:Thị Ánh Dương Tô
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội , Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049449628
   

Book
Title:Các lý thuyết nghiên cứu văn học : ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày đổi mới đến nay
Author:Nguyễn Văn Dân.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội, Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049443428
   

Book
Title:Văn hóa giao tiếp
Author:PGS.TS Hoàng T...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 18.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049443824
   

Book
Title:Khảo cổ học tiền sử miền Trung Việt Nam = Prehistoric archaeology in Central Vietnam
Author:PGS.TS. Nguyễn...
Publisher:Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội,Hà Nội, Vietnam
Price:USD 53.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049446016
   

Book
Title:Phân tích kết quả điều tra kinh tế-xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ-me 1980-1983
Author:đồng chủ bi...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 25.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Phát triển kinh tế xanh trong chuyển đổi phương thức phát triển ở Trung Quốc
Author:chủ biên, GS...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam
Author:Đỗ Hoàng Li...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà NộI, Vietnam
Price:USD 21.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Thuật ngữ học tiếng Việt hiện đại
Author:chủ biên, Ng...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà NộI, Vietnam
Price:USD 26.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049446603
   

Book
Title:Văn hóa lễ hội
Author:Than Thùy (biên soạn)
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội, Vietnam
Price:USD 14.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049026218
   

Book
Title:Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ năm 2005 đến nay) = Cultural and social changes of the Protestant community in some ethnic minorities in the Northern mountainous region (from 2005 to present)
Author:Tran Thi Hong Yen
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 17.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049562983
   

Book
Title:Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ
Author:Dinh Trong Thu
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 12.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563980
   

Book
Title:Ký sự phục dịch ở An Nam
Author:Chu Thuan Thuy
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 18.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563737
   

Book
Title:Nghệ An ký
Author:Bui Duong Lich
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 49.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564079
   

Book
Title:Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản
Author:Vinh Sinh
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 31.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563355
   

Book
Title:Sử thi Ê Đê hiện nay - Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng
Author:Kieu Trung Son
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 15.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564321
   

Book
Title:Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam
Author:Nguyen Van Minh
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563768
   

Book
Title:Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học)
Author:Nguyen Dang Diep
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 10.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563997
   

Book
Title:Công nghiệp hóa và lao động ở Việt Nam
Author:Tá Khánh Đô...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội , Vietnam
Price:USD 22.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561375
   

Book
Title:Di chuyển lao động có kỹ năng trong cộng đồng kinh tế ASEAN và triển vọng thị trường lao động ASEAN sau năm 2015
Author:Ngọc Lan Nguyễn, TS.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, Vietnam
Price:USD 12.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563140
   

Book
Title:Biến đổi khí hậu và sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam=
Author:chủ biên, As...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563645
   

Book
Title:Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc
Author:Tạ Thị Thúy.
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 100.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563959
   

Book
Title:Mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới
Author:Nguyễn Đức Chiện.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội,Hà Nội , Vietnam
Price:USD 13.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049562945
   

Book
Title:Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên = The Juvenile’s Emotional Indifference in the Family
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi
Price:USD 44.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049562365
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers