Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
PDF View
Back
Recent Books in Kinyarwanda - April 2017

Mary Martin Booksellers - Recent Books in Kinyarwanda - April 2017

Book
TitleIbyatahuwe Mu Mateka Y�u Rwanda N�u Burundi : Amabanga Y�Ibirango By�Ubwami Bwa Benimana
AuthorNyirishema Celestin
PublisherNyirishema Celestin, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2013
Bib.Info398p.
PriceUSD 45.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleInzira Ya Jenoside Yakorewe Abatutsi Mu Rwanda
AuthorDr. Bizimana Jean Damascene
PublisherEditions Imprimerie Muhima, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2014
Bib.Infoxii, 504p.
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleImibereho Y�Abatutsi Mu Rwanda 1959 � 1990 : Itotezwa n�iyicwa bihoraho
AuthorAntoine Mugesera
PublisherLes Editions Rwandaises, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2015
Bib.Info424p.
PriceUSD 45.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleImizi Y�u Rwanda : Amateka Y�u Rwanda Kuva Mu Wa 300 Kugeza Mu W�1900, Umutumba wa 1
AuthorNsanzabera Jean de Dieu
PublisherNsanzabera Jean de Dieu, Kwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2013
Bib.Info444p.
PriceUSD 45.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleIbyo Ku Ngoma Z�Abami B�u Rwanda : Unyuze Ku Muzi W�Abasuka, Icapisho rya 2
AuthorNyirishema Celestin
PublisherNyirishema Celestin, Kwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2016
Bib.Info222p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleIntwari Mpinduramatwara Paul Kagame : Igitabo cyanditswe n�Umuryango RYOSD
AuthorHategekimana Richard
PublisherUmuryango Rwanda Youth Organisation for Sustainable Development (RYOSD), Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2017
ISBN9789997700223
Bib.Info94p.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleUmuco Mu Buvanganzo : Indongozi Y�Ubumenyi Ku Muco, Ururimi N�amateka Y�Ubuvanganzo
AuthorNsanzabera Jean de Dieu
PublisherNsanzabera Jean de Dieu, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2016
Bib.Info348p.
PriceUSD 35.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleUbumwe Bw�Abanyarwanda Mu Mateka Yabo : Igice cya mbere: Ubukoloni N�Amacakubiri Mu Rwanda
AuthorInosenti Nizeyimana
PublisherInnocent Nizeyimana, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2015
Bib.Infoxiv, 238p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleImvugo Y�Abakurambere : Inganzo y�imivugo, ibisakuzo, imigani migufi isobanuye na byenda gusetsa
AuthorNsanzabera Jean de Dieu
PublisherNsanzabera Jean de Dieu, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2013
Bib.Info98p.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleImvugo Y�Abakurambere : Inganzo y�imivugo, ibisakuzo, imigani migufi isobanuye na byenda gusetsa.
AuthorNsanzabera Jean de Dieu
PublisherNsanzabera Jean de Dieu, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2013
Bib.Info138p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleIkeshamvugo Mu Kinyarwanda : Imvugo isukuye, Ikeshamvugo ry�amagambo akwiye, n�Inshoberamahanga zisobanuye
AuthorNsanzabera Jean de Dieu
PublisherNsanzabera Jean de Dieu, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2013
Bib.Info100p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleUbukwe Bwa Kinyarwanda N�Imihango Yabwo : Dusobanuirwe N�Ubukwe Bwa Kinyarwanda
AuthorNzajyibwami Eliphaz
PublisherNzajyibwami Eliphaz, Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2016
Bib.Info84p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleAmabwiriza Ya Minisitiri No. 001/2014 Yo Ku Wa 08/10/2014 Agen ga Imyandikire Y�Inkinyarwanda
PublisherInteko Nyarwanda Y�Ururimi N�Umuco (RALC), Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2014
Bib.Info60p.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleIndangagaciro Z�Umuco W�U Rwanda
AuthorImfashanyighiso Ibanza
PublisherInteko Nyarwanda Y�Ururimi N�Umuco (RALC), Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2013
Bib.Info50p.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleImikoreshereze Y�Ikinyarwanda : Ntibavuga-Bavuga
AuthorImfashanyighisho Ibanza
PublisherInteko Nyarwanda Y�Ururimi N�Umuco (RALC), Rwanda
Country PublishedRwanda
Publication Year2015
ISBN9789997770004
Bib.Info62p.
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart
Mary Martin Booksellers