Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
PDF View
Back
Recent Khmer Books from Cambodia - April 2017

Mary Martin Booksellers - Recent Khmer Books from Cambodia - April 2017

Book
TitleTamnoer jivit manuss khmaer: moel tam bidhi chlan vay
Authornibandh ṭoy Qāṃṅ Jūlān, Brāp Cánmʺārʺā, Sʹun Cántẏp
PublisherHanuman Descarn, Phnam penh
Country PublishedCambodia
Publication Year2007
ISBN9789995089504 (9995089505)
Bib.Info[2], 102 p. : col. ill. ; 26 cm.Includes bibliographical references (p. 101-102).
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា:មាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង វឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងទស្សនវិស័យទៅរកអនាគត = Setthakicc nai Prades Kambujā : māgār chboaḥ tau rak ʻanāgat ṭa bhlẏ svāng vaḍḍhanabhāb pañhā prajham ning dassanavisăy tau ʻanāgat
Authorហង់ ជួនណារ៉ុន (Chuon Naron Hang);
Publisher[S.N.], Cambodia
Country PublishedCambodia
Publication Year2015
ISBN9789996391408
Bib.Info569p.; 30cm.
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHun Saen : nayopāy ning ʻaṃnāc knung pravattisāstr Khmaer jang 40 chnaṃ
AuthorSuphal Chāy
Publisher[S.N.], Cambodia
Country PublishedCambodia
Publication Year2016
ISBN9789996368066
Bib.Info494p.; 21cm.
PriceUSD 22.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKambujā ravāng Siam-Yuan ning ʻaṇānigamn̊ pāraṃng : nayopāy pravattisāstr setthakicc ning vappadharm Khmaer bī samăy Hvūnan mak ṭal chnaṃ 1953
AuthorSuphal In
Publisher[S.N.], Cambodia
Country PublishedCambodia
Publication Year2016
ISBN9789996354625
Bib.Infoxxiv, 435 pages ; 25 cm
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Titleក្រមង៉ុយ.
Publisher[S.N.], Cambodia
Country PublishedCambodia
Publication Year2015
ISBN9789995064273
Bib.Info142p.
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart
Mary Martin Booksellers