Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
PDF View
Back
Recent Vietnamese Books - Dec 2018

Mary Martin Booksellers - Recent Vietnamese Books - Dec 2018

Book
TitleLý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển = Vietnam Cultural and Literary Theory – The Foundation and Development
AuthorAss. Prof. Dr. Nguyen The Ky
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048919429
Bib.Info400 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVụ án Phan Bội Châu năm 1925 - Hồ sơ thẩm vấn = The Interrogation’s Dossierover the Case of Phan Boi Chau in the Year of 1925
AuthorNguyen Phuong Ngoc - Dao Hung - Dang Cong Toai - Chuong Thau
PublisherThanh Nien
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786046490289
Bib.Info611 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 73.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGiao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945) = Trade betweenVietnam and Northeast Asian (1897 - 1945)
AuthorDr. Nguyen Thi Thanh Tung
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045735015
Bib.Info235 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 15.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleXây dựng cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930 - 1945 = Vietnam Communist Party Central Leadership Establishment in the Years of 1930-1945
AuthorDr. Tran Trong Tho
PublisherChinh Tri Quoc Gia
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN97860457083716
Bib.Info326 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 25.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam = The Essentials of Vietnam'sLand, Sea, Islands and the Sky
AuthorLuu Van Loi
PublisherTai Nguyen Moi Truong &Ban Do Viet nam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049521157
Bib.Info373 p,13.0 x 20.5
PriceUSD 29.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững khám phá về Hoàng đế Quang Trung = The Discoveries about the Emperor Nguyen Hue (1753 - 1792)
AuthorAss. Prof. Dr. Do Bang
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049435133
Bib.Info258 p,13.5 x 21.0
PriceUSD 27.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững linh hồn bất tử vì Tổ quốc = Immortal Souls for Vietnam Fatherland
AuthorChi Phan
PublisherThanh Nien
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786046475811
Bib.Info399 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVấn đề con người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV - XVIII = A Human Beings’ Issue in the History of Vietnamese Thought in the XV – XVIII Centuries (Through Some Vietnames Thinkers)
AuthorNguyen Ba Cuong
PublisherDai Hoc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786045431849
Bib.Info295 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 31.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHưng Đạo Vương = Hung Dao Vuong (1229 – 1300),
AuthorPhan Ke Binh - Le Van Phuc
PublisherVan Hoc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049549274
Bib.Info238 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 26.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCơ cấu Việt Nho = The Structure ofVietnamese Confucianism
AuthorKim Dinh (1915-1997)
PublisherHoi Nha van
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045362143
Bib.Info343 p,13.0 x 20.5
PriceUSD 33.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTìm trong nỗi nhớ = Looking for in Nostalgia
AuthorLe Ngoc Mai
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047741052
Bib.Info239 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn - Chuyện đời của phố (Tập 3) = Sài Gòn - The Life's Stories of the Streets (The Volume Three)
AuthorPham Cong Luan
PublisherHo Chi Minh City's Van Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN3106325177339
Bib.Info333 p,19.0 x 21.0
PriceUSD 93.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn - Chuyện đời của phố (Tập 4) = Saigon Streets’ Stories (Volume IV)
AuthorPham Cong Luan
PublisherVan Hoa Van Nghe TP Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786046832744
Bib.Info302 p,19.0 x 21.0
PriceUSD 68.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn - Chuyện đời của phố (Tập 5) = Sai Gon Streets’ Stories (Volume 5)
AuthorPham Cong Luan
PublisherVan Hoa Van Nghe TP Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046840848
Bib.Info349 p,19.0 x 21.0
PriceUSD 73.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNguyễn An Ninh - Nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ = Nguyen AnNinh, A Vietnam South Prominent Thinker of the Early XX Century
AuthorDr. Pham Dao Thinh
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736951
Bib.Info327 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐạo Giáo và biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam = Taoism andReligious Expressions in Vietnamese Folk Beliefs
AuthorDr. Vu Hong Van
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045726105
Bib.Info203 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 15.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị = Vietnam South Goddess's Worship - Identity and Value
AuthorCo-editors-in-chief: Vo Van Sen - Ngo Duc Thinh - Nguyen Van Len
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786047338467
Bib.Info680 p,20.0 x 28.0
PriceUSD 111.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChính sách với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tay Nam Bộ = The Policy toward the Vietnam Khmer Therevada Buddhism and theKhmer ethnic group in the Southwestern Region of Vietnam
AuthorEditor-in-chief: Ass. Prof. Dr. Le Quoc Ly
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736425
Bib.Info555 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 59.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện tại = Vietnam Buddhism Monks-women: Tradition & Modernity
AuthorMany authors
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786047341160
Bib.Info972 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 88.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt = The Changes in Religious Life Today and Its Impacts on the Lifestyle of Vietnamese
AuthorEditor-in-chief: Ass. Prof. Dr. Do Lan Hien
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045737132
Bib.Info379 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững ghi chép về quyền tự do lựa chọn = The Notes regarding the Right of Free Choice
AuthorNguyen Van Trong
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2015
ISBN9786049430640
Bib.Info298 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 31.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển = Vietnam Cultural and Literary Theory – The Foundation and Development
AuthorAss. Prof. Dr. Nguyen The Ky
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048919429
Bib.Info400 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThực trạng doanh nghiệp 3 năm 2013 - 2015 = The Real Situation ofEnterprises in 2013 – 2015
AuthorGeneral Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047506811
Bib.Info378 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 52.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chính sách cho Việt Nam (sách chuyên khảo) = Evaluating, forecasting the impact of strategic adjustments and new ways of developing China to ASEAN and suggesting policies for Vietnam (monographs)
AuthorAssoc.Prof. Nguyen Huy Hoang
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561665
Bib.Info335 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 26.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam = Reform of Public Administrations in some Asia countries and lessons for Vietnam
AuthorAssoc. Prof. Dr. Pham Thai Quoc
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561634
Bib.Info258 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 16.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới = Vietnam India Relations: New context and new vision
AuthorAssoc. Prof. Dr. Le Van Toan
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048025137
Bib.Info445 p,16 x 24
PriceUSD 52.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleXây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới = Building and leading the implementation of the Central Committee's Resolution to meet the requirements of the new development period
AuthorAssoc. Prof. Dr. Nguyen Viet Thong
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738207
Bib.Info176 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 15.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định) = The 1968 Tet Offensive in key areas (Saigon - Gia Dinh)
AuthorHa Minh Hong - Tran Nam Tien
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045872437
Bib.Info279 p,14 x 21
PriceUSD 31.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLê Mạt Sự Ký - Sự suy tàn của triều Lê cuối thế kỷ XVIII = Le Mat Su Ky - The decline of the Le dynasty at the end of the 18th century
AuthorNguyen Duy Chinh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786049448133
Bib.Info407 p,15.5 x 23
PriceUSD 56.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc từ khởi thủy đến cuối thế kỷ XVIII (sách tham khảo - phục vụ lãnh đạo) = The history of Vietnamese-Chinese diplomacy from the beginning to the end of XVIII century
AuthorProf. Van Tan
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737521
Bib.Info338 p,16 x 24
PriceUSD 56.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHội nghị Pari - Cánh cửa đến hòa bình = Paris Conference - The door to peace
AuthorState Records Managemet and Archives Department of VietNam
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737354
Bib.Info231 p,21 x 30
PriceUSD 78.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTết! = Tet!
AuthorDon Oberdorfer
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045871201
Bib.Info230 p,14 x 21
PriceUSD 13.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn - Phong vị báo Xuân xưa = Saigon - Newspaper styles of the old New Year
AuthorPham Cong Luan
PublisherVan Hoa Van Nghe Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046841579
Bib.Info333 p,19 x 21
PriceUSD 67.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhật Giáo yếu lược = Buddhism in a Nutshell
AuthorNarada Thera
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048911058
Bib.Info77 p,14 x 20
PriceUSD 9.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt Nam phong tục = Vietnamese Customs
AuthorPhan Ke Binh
PublisherKim Dong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786042085366
Bib.Info378 p,16 x 24
PriceUSD 53.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTừ loại danh từ tiếng Ê-đê = Nouns in the Ede language
AuthorNguyen Minh Hoat
PublisherDai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046299721
Bib.Info179 p,16 x 24
PriceUSD 27.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCổng làng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ = Vietnamese village gate in the North Delta
AuthorVu Thi Thu Ha
PublisherDai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786046294993
Bib.Info195 p,16 x 24
PriceUSD 32.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHuyền thoại và truyền thuyết Chăm = The myth and legends of the Cham People
AuthorEditor: Sakaya
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049435744
Bib.Info534 p,16 x 24
PriceUSD 51.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThăng Long - Hà Nội trong mắt một người Hà Nội (tuyển tập nghiên cứu) = Thang Long - Hanoi in the eyes of Hanoi people (research collections)
AuthorAssoc. Prof. Dr. Nguyen Thua Hy
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048028220
Bib.Info550 p,16 x 24
PriceUSD 57.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐá nhọn vực sâu = Sharp stones in abyss
AuthorNguyen Van Anh
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047738571
Bib.Info87 p,20 x 20
PriceUSD 30.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGạch ngói và vật liệu trang trí trên mái thời Lý - Trần - Hồ = Brick tiles and roof decorations of Ly - Tran - Ho Dynasties
AuthorDr. Dang Hong Son
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047717439
Bib.Info581 p,16 x 24
PriceUSD 61.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTrịnh Hữu Ngọc - Từ những tác phẩm còn lại = Trịnh Hữu Ngọc - From the surviving works
AuthorTrinh Lu
PublisherMy Thuat
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047853267
Bib.Info400 p,23 x 31
PriceUSD 261.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTranh dân gian Việt Nam - Sưu tầm và nghiên cứu = Folk Painting of Vietnam - Collecting and researching
AuthorMaurice DURAND
PublisherVan Hoa - Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046841128
Bib.Info451 p,21 x 28
PriceUSD 143.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKý họa thời chiến = Wartime Sketches
AuthorTran Huy Oanh
PublisherMy Thuat
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047866434
Bib.Info248 p,25 x 27
PriceUSD 151.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê Y tế 2014 = Health statistics yearbook 2014
AuthorMinistry of Health
PublisherY Hoc
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786046616412
Bib.Info229 p,19 x 27
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê Y tế 2015 = Health statistics yearbook 2015
AuthorMinistry of Health
PublisherY Hoc
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786046620655
Bib.Info261 p,19 x 27
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhảo cổ học Nam Bộ thời tiền sử = Vietnam South Prehistoric Archeology
AuthorEditor-in-chief: Ass. Prof. Dr. Bui Chi Hoang
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049561054
Bib.Info582 p,19.0 x 27.0
PriceUSD 59.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cổ học và bảo tồn di sản = Sai Gon Urban - Ho Chi Minh City Archeology and Sai Gon’s Heritage Preservation
AuthorNguyen Thi Hau
PublisherTong Hop Tp Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045868942
Bib.Info251 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 27.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhan Đăng Lưu - Thân thế, sự nghiệp và sưu tầm tác phẩm = Phan Dang Luu (1902 - 1941). Biography. The Life & Political Career. Collected Works
AuthorCollection by Prof. Scientific Dr. Phan Dang Nhat
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049435683
Bib.Info538 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 65.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhảo luận về Tết = Discussion about Tet festival
AuthorHuynh Ngoc Trang
PublisherVan hoa - van nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046843368
Bib.Info196 p,16.0x24.0
PriceUSD 28.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGiáo dục phổ thông miền Nam (1954 - 1975) = General Education of theVietnam South The Republic of Vietnam (1955-1975)
AuthorEditor-in-chief: Ngo Minh Oanh
PublisherTong Hop Tp Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045870976
Bib.Info380 p,15.0 x 23.0
PriceUSD 49.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị = Vietnam South Goddess's Worship - Identity and Value
AuthorCo-editors-in-chief: Vo Van Sen - Ngo Duc Thinh - Nguyen Van Len
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786047338467
Bib.Info680 p,20.0 x 28.0
PriceUSD 111.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSổ tay viết đúng hỏi - ngã = Handbook on Right Writing of Question Mark & Tilde - a Broken Rising Tone Marker
AuthorHuynh Thi Diep
PublisherTong Hop Tp Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045869482
Bib.Info217 p,11.0 x 18.0
PriceUSD 15.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt sử xứ Đàng Trong (1558 - 1777): Cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt Nam = History of Vietnamese DANG TRONG (Cochinchina. 1558 - 1777): The Southward Expansion of the Vietnamese Nation
AuthorPhan Khoang (1906 - 1971)
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049447556
Bib.Info543 p,15.5 x 23.0
PriceUSD 57.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1898) = Anti-Invasion(History of Việt Nam from the Year of 1858 to the Year of 1898)
AuthorTran Van Giau (1911 - 2010)
PublisherTong Hop Tp Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045859599
Bib.Info906 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 78.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp = The Beginning of the Establishment of the French Colonial System inVietnam (1858 - 1897)
AuthorDr. Nguyen Xuan Tho
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048920289
Bib.Info634 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 76.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChuyện phiếm sử học = Historic Idle Miscellanies
AuthorTa Chi Dai Truong(1938 - 2016)
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049433511
Bib.Info281 p,14.0 x 20.5
PriceUSD 28.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916 - 100 năm nhìn lại 978-604-58-5338-2 = Rebel Movement in Vietnam Central in the Year of 1916 - 100 Years Looking Back
AuthorMany authors
PublisherHo Chi Minh City's TONG HOP Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786045853382
Bib.Info275 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTheo dòng triều Nguyễn = Following the Nguyen Dynasty’s Stream
AuthorTon That Tho
PublisherTong Hop Tp Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045872598
Bib.Info325 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 29.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTướng Cao Văn Khánh - Hồi ức lịch sử = Historical Recollections of Vietnam North communist general Cao Van Khanh
AuthorCao Bao Van
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049436314
Bib.Info798 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 82.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử, sự kiện, nhân vật vùng đất Thăng Long - Hà Nọi = History, Events,Celebrities of Thang Long Hanoi
AuthorAss. Prof. Dr. Nguyen Bich Ha
PublisherThanh Nien
Country PublishedVietnam
Publication Year2010
Bib.Info254 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 24.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKể chuyện hậu phương thời kháng chiến = The Stories regarding the Rear in the Time of the Resistance against France’s Colonialism
AuthorNguyen Van Khoan
PublisherTong Hop Tp Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786045847602
Bib.Info203 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 16.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững bài thuốc Đông y xứ Nghệ = Nghe An Province's Oriental Medicinal Herbal Prescriptions
AuthorNghe An Province's Oriental Medicine Association
PublisherNghe An
Country PublishedVietnam
Publication Year2013
Bib.Info631 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLoan - Từ cuộc đời của một con chim Phượng hoàng = Loan – From the Life of aPhoenix
AuthorIsabelle Muller. Vietnamese Translation by Truong Hong Quang
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041116436
Bib.Info402 p,13.0 x 20.0
PriceUSD 33.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVành đai Con đường - Sáng kiến của Trung Quốc và hàm ý chính sách đối với Việt Nam = China’s Innovative “One Road One Belt” and Policy Implications for Vietnam
AuthorDr. Pham Sy Thanh
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047738298
Bib.Info336 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng = Vietnam - India Relations in the Realms of Economics, Trade and Energy
AuthorEditor-in-chief: Ass. Prof. Dr. Le Van Toan
PublisherThong Tin Va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048026301
Bib.Info298 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 29.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHồ Chí Minh: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ = Hồ Chí Minh: The Symbol of Việt Nam - India's Friendship
AuthorDr. Nguyen Van Khoan
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2015
ISBN9786048010447
Bib.Info291 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 29.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013 = Indian Studies in Vietnam 2013
AuthorEditor-in-chief: Ngo Xuan Binh.
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049025280
Bib.Info478 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKinh tế và xã hội của người Hmông ở Việt Nam - Truyền thống và hiện tại = Economy and Society of Hmong Ethnic Minority in Vietnam - Tradition and Modernity
AuthorVuong Duy Quang
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786049447624
Bib.Info278 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 28.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNguyễn Bá Thanh - Chân dung một lãnh đạo = Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2014) - A Vietnam Communist Party Member and Leader's Portrait
AuthorCollection by Pham Hung
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786047504473
Bib.Info359 p,19.0 x 27.0
PriceUSD 68.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhà ở cho người có thu nhập thấp ở các đô thị lớn hiện nay. Kinh nghiệm Hà Nội = The Apartments for Low-income People in a Big Urban at Present. Hanoi's Experience
AuthorCo-editors-in-chief: Dr. Hoang Xuan Nghia. Ass. Prof. Dr. Nguyen Khac Thanh
PublisherChinh Tri Quoc Gia
Country PublishedVietnam
Publication Year2015
ISBN8935211100176
Bib.Info330 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 24.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhận diện và phát huy các giá trị tài nguyên biển đảo phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ = Vietnam Sea and Islands' Natural Values and Vietnam South Sustainable Development
AuthorEditors-in-chief: Tran Ngoc Tien - Pham Ngoc Tram
PublisherHo Chi Minh City National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786047330218
Bib.Info422 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 41.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThực hiện các quyền hiến định trong hiến pháp năm 2013 = Exercise constitutional rights in the 2013 Constitution
AuthorAssoc.Prof.Dr Trinh Quoc Toan - Assoc.Prof.Dr. Vu Cong Giao
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2015
ISBN9786048671631
Bib.Info817 p,16 x 24
PriceUSD 86.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVấn đề phụ nữ ở nước ta = Women's issues in our country
AuthorDam Phuong Nu Su
PublisherPhu Nu
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045647624
Bib.Info678 p,16 x 24
PriceUSD 56.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười tị nạn = The Refugees
AuthorViet Thanh Nguyen
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045385838
Bib.Info213 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 22.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleAn Nam Truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa = An Nam Stories - Records about Vietnam in ancient Chinese history
AuthorTranslator & editor: Chau Hai Duong
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049606816
Bib.Info327 p,15 x 24
PriceUSD 34.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững mảnh sử rời = The discrete historical studies
AuthorPham Hoang Quan
PublisherTong hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045872895
Bib.Info371 p,16 x 24
PriceUSD 49.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐức Thánh Trần - Tiểu thuyết lịch sử = Saint Tran - A historical novel
AuthorTran Thanh Canh
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049602689
Bib.Info251 p,15.5 x 23
PriceUSD 28.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChuyện năm 1968 = Story of 1968
AuthorTram Huong
PublisherVan Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046844204
Bib.Info429 p,16 x 24
PriceUSD 50.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Chăm (quyển 1) = The Cham Ethnic Minority's Epics (Vol.1)
AuthorEditors-in-chief: Inrasara - Phan Dang Nhat
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023460
Bib.Info1500 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 46.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Chăm (quyển 2) = The Cham Ethnic Minority's Epics (Vol.2)
AuthorEditors-in-chief: Inrasara - Phan Dang Nhat
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023477
Bib.Info1500 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 45.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Chăm (quyển 3) = The Cham Ethnic Minority's Epics (Vol.3)
AuthorEditors-in-chief: Inrasara - Phan Dang Nhat
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023484
Bib.Info1500 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 45.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Ra Glai (quyển 1) = The Raglai Ethnic Minority's Epics (Vol.1)
AuthorVu Anh Tuan - Vu Quang Dung
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023347
Bib.Info1600 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 46.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Ra Glai (quyển 2) = The Raglai Ethnic Minority's Epics (Vol.2)
AuthorVu Anh Tuan - Vu Quang Dung
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023354
Bib.Info1600 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 45.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Ra Glai (quyển 3) = The Raglai Ethnic Minority's Epics (Vol.3)
AuthorVu Anh Tuan - Vu Quang Dung
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023361
Bib.Info1600 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 45.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Ra Glai (quyển 4) = The Raglai Ethnic Minority's Epics (Vol.4)
AuthorVu Anh Tuan - Vu Quang Dung
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049023378
Bib.Info1600 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 48.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCác dân tộc ở Việt Nam - tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái - Kađai = Vietnam Ethnic Communities. Volume Two. The Groups of Tay - Thai Kadai Language
AuthorEditor-in-chief: Vuong Xuan Tinh
PublisherChinh Tri Quoc Gia
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786045724552
Bib.Info908 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 81.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCác dân tộc ở Việt Nam - tập 3: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me = Ethnic groups in Vietnam - Volume 3: Mon - Khmer languages
AuthorEditor-in-chief: Assoc.Prof. Vuong Xuan Tinh
PublisherChính tri quoc gia su that
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045731239
Bib.Info1440 p,16 x 24
PriceUSD 102.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCác dân tộc ở Việt Nam - tập 4 - quyển 1: Nhóm ngôn ngữ H'Mông - Dao và Tạng - Miến = Ethnic groups in Vietnam - Volume 4 - Book 1: H'Mong - Dao and Tang - Mien languages
AuthorEditor-in-chief: Assoc.Prof. Vuong Xuan Tinh
PublisherChính tri quoc gia su that
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737637
Bib.Info907 p,16 x 24
PriceUSD 84.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCác dân tộc ở Việt Nam - tập 4 - quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai đa đảo = Ethnic groups in Vietnam - Volume 4 - Book 2: Han and Malayo-Polynesian languages
AuthorEditor-in-chief: Assoc.Prof. Vuong Xuan Tinh
PublisherChính tri quoc gia su that
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737644
Bib.Info963 p,16 x 24
PriceUSD 86.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa = The route of Tran Duc Thao - Phenomenology and cultural transfers
AuthorProf. Jocelyn Benoist & Prof. Michel Espagne
PublisherDai Hoc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786045432952
Bib.Info857 p,16 x 24
PriceUSD 81.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐi tìm bản sắc tiếng Việt = Looking for Vietnamese language identity
AuthorTrinh Sam
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041113060
Bib.Info278 p,14 x 20
PriceUSD 17.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThầy Phạm Kiêm Âu - Có một người thầy như thế = Educator Pham Kiem Au - A dedicated teacher
AuthorBuu Nam - Pham Thi Anh Nga
PublisherDai Hoc Hue
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786049122965
Bib.Info611 p,16 x 24
PriceUSD 56.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế Kỷ XIX - Nguyên nhân và hệ quả = The Process of French Invasion of Vietnam fromthe End of the XVII Century to the Mid-XIX Century - Causes and Consequences
AuthorNguyen Manh Dung
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046243199
Bib.Info345 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 58.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNội các Trần Trọng Kim - Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử
AuthorPham Hong Tung
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049614453
Bib.Info415 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 77.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuan hệ tam giác Việt Nam - Liên xô - Trung quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) = Vietnam - USSR - China’s Triangle Relations in the Waragainst American Invasion (1954 - 1975)
AuthorPham Quang Minh
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046217916
Bib.Info349 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 56.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam - Truyền thống và hiện đại = History of Vietnam - Traditionand Modernity
AuthorVu Minh Giang
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611780
Bib.Info552 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 82.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhảo cổ học biển đảo Việt Nam - Tiềm năng và triển vọng = Sea and Island’sArcheology of Vietnam - Potentials and Prospects
AuthorCo-Editors-in-chief: Lam Thi My Dung - Dang Hong Son
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046287315
Bib.Info752 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 103.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn trong Sài Gòn = Sai Gon in Saigon
AuthorNguyen Duy Quyen
PublisherVan Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786046836582
Bib.Info170 p,13.0 x 20.0
PriceUSD 16.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn tống Mỹ = Says Farewell to America
AuthorNguyen Tuan (1910 - 1987)
PublisherVan Hoc
Country PublishedVietnam
Publication Year2013
Bib.Info347 p,13.0 x 20.0
PriceUSD 28.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Title50 chuyện kỳ thú phương Nam = 50 Interesting Stories about Vietnam South
AuthorHa Dinh Nguyen
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786041109162
Bib.Info331 p,15.5 x 23.0
PriceUSD 30.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn nghệ kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu = The Resistance’s (1945 –1954) Literature and Arts through the Lens of Photographer Tran Van Luu (1917 - 2003)
AuthorNguyen Huy Thang - Tran Chinh Nghia
PublisherKim Dong
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786042099684
Bib.Info200 p,23.0 x 30.0
PriceUSD 80.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDi sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử = Cultural Heritage of Vietnamfrom the Perspective of History
AuthorPhan Huy Le
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046239857
Bib.Info1031 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 105.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử và văn hóa - Tiếp cận đa chiều, liên ngành = History and Culture -Multidimensional, Interdisciplinary Approaches
AuthorNguyen Van Kim - Pham Hong Tung
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046287322
Bib.Info623 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 83.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTìm về cội nguồn = Looking for the Origins
AuthorPhan Huy Le
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049396151
Bib.Info1251 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 121.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa, văn nghệ, giáo dục (Tuyển chọn những bài nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Đình Chú sau 1975)
AuthorNguyen Dinh Chu
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049610325
Bib.Info1066 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 94.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChữ quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam = Modern National Written Language (MNWL): The Formation of Development andContribution to Vietnamese Culture.
AuthorMany authors
PublisherHochiminh City's NationalUniversity's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047346639
Bib.Info1183 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 116.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLược sử Việt ngữ học = History of Vietnamese Linguistics.
AuthorEditor-in-chief: Nguyen Thien Giap
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049435119
Bib.Info939 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 99.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTiếng Việt lịch sử trước thế kỷ XX - Những vấn đề quan yếu = Historic Vietnamese Language before the XX Century – The Most Important Issues andProblems.
AuthorEditor-in-chief: Dinh Van Duc
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611759
Bib.Info579 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 83.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNguồn lực trí tuệ Việt Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng = Nguồn lực trí tuệ Việt Nam – Lịch sử, hiện trạng và triển vọng Vietnam'sIntellectual Resources - History, Current Situation and Perspective
AuthorEditor-in-chief: Nguyen Van Khanh
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611742
Bib.Info377 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 60.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhiêu lưu chữ = Lettering Adventures
AuthorHoang Dang Khoa
PublisherHo Chi Minh City Tong Hop
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045863602
Bib.Info253 p,15.0 x 23.0
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSong hành và đối thoại = Walking Abreast & Dialogue
AuthorHoang Dang Khoa
PublisherHo Chi Minh City Tong Hop
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045871393
Bib.Info221 p,15.0 x 23.0
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn học Việt Nam thế kỷ X đến thế kỷ XIX - Những vấn đề lý luận và lịch sử = Vietnamese Literature from the X Century to the XIX Century - Theoretical andHistorical Issues and Problems
AuthorEditor-in-chief: Tran Ngoc Vuong
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611766
Bib.Info951 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 98.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBiến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng = Fluctuations of coastal lines in the southern provinces under the impacts of climate change and sea level surging
AuthorEditor-in-chief: Vu Van Phai
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611773
Bib.Info319 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 56.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập FTA = Improving Business Environment in Order to Enhance NationalCompetitiveness in FTA Integration
AuthorEditor-in-chief: Ass. Prof. Pham Thi Hong Yen
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048028633
Bib.Info245 p,15.0 x 23.0
PriceUSD 27.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDân tộc học và nhân học Việt Namở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa = Ethnology andAnthropology in Vietnam in the Trend of Globalization
AuthorPhan Huu Dat
PublisherHanoi National University Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046217817
Bib.Info407 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 61.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa từ năm 1986 đến năm 2006 (sách chuyên khảo) = The Communist Party of Vietnam led the foreign affairs in the field of culture from 1986 to 2006 (monograph)
AuthorDr. Trinh Thuy Huong
PublisherLy Luan Chinh Tri
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049018671
Bib.Info234 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 25.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuân dân Nam Kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương (1859-1885) = The Cochinchines opposed France on the military and literary front (1859-1885)
AuthorNguyen Duy Oanh
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045870402
Bib.Info321 p,16 x 24
PriceUSD 29.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 1: Từ tiền sử đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng = History of Vietnam, Volume 1: From prehistoric times to the rebellion of Hai Ba Trung
AuthorAssoc. Prof. Dr. Ha Manh Khoa
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045735954
Bib.Info384 p,15.5 x 24
PriceUSD 52.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 2: Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X = History of Vietnam, Volume 2: Fromthe rebellion of Hai Ba Trung to the 10th century
AuthorAssoc. Prof. Dr. Ha Manh Khoa
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045735961
Bib.Info296 p,15.5 x 24
PriceUSD 50.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 3: Từ thế kỷ X đến năm 1593 = History of Vietnam, Volume 3: From the 10th century to 1593
AuthorAssoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Tuong
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737071
Bib.Info572 p,15.5 x 24
PriceUSD 57.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 4: Từ 1593 đến 1858 = History of Vietnam, Volume 4: From 1593 to 1858
AuthorAssoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Tuong
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737088
Bib.Info340 p,15.5 x 24
PriceUSD 51.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 5: Từ năm 1858 đến năm 1930 = History of Vietnam, Volume 5: From 1858 to 1930
AuthorAssoc. Prof. Dr. Ta Thi Thuy
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045735992
Bib.Info560 p,15.5 x 24
PriceUSD 57.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 6: Từ năm 1930 đến năm 1945 = History of Vietnam, Volume 6: From 1930 to 1945
AuthorAssoc. Prof. Dr. Ta Thi Thuy
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736005
Bib.Info432 p,15.5 x 24
PriceUSD 53.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 7: Từ năm 1945 đến năm 1954 = History of Vietnam, Volume 7: From 1945 to 1954
AuthorAssoc. Prof. Dr. Dinh Quang Hai
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045736012
Bib.Info556 p,15.5 x 24
PriceUSD 58.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 8: Từ năm 1954 đến năm 1976 = History of Vietnam, Volume 8: From 1954 to 1975
AuthorAssoc. Prof. Dr. Dinh Quang Hai
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045736029
Bib.Info520 p,15.5 x 24
PriceUSD 57.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam phổ thông tập 9: Từ năm 1975 đến năm 2000 = History of Vietnam, Volume 9: From 1975 to 2000
AuthorAssoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Nhue
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736036
Bib.Info384 p,15.5 x 24
PriceUSD 52.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVietnam and French Indo-Chine Banknotes Catalogue - Section one: French Indo-Chine Banknotes Catalogue
AuthorNguyen Huynh The Vinh
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045872420
Bib.Info265 p,30 x 25
PriceUSD 123.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTài liệu mật - Hồi ký về cuộc chiến tranh Việt Nam và vụ tiết lộ hồ sơ Lầu Năm Góc = Secrets: A memoir of Vietnam and the Pentagon Papers
AuthorDaniel Ellsberg
PublisherCong An Nhan Dan
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047231089
Bib.Info599 p,16 x 24
PriceUSD 55.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTượng thờ Hindu giáo - Từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt = Hinduism Statues - From Cham temples to Vietnamese religious establisments
AuthorEditor: Nguyen Huu Thong
PublisherThuan Hoa
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049039430
Bib.Info277 p,22 x 28
PriceUSD 110.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững biến đổi văn hóa dòng họ người Việt thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (nghiên cứu trường hợp dòng họ Bùi ở Thịnh Liệt - Hà Nội) = Cultural changes of the Vietnamese family in the period of renovation and international integration (case study of the Bui family in Thinh Liet - Hanoi)
AuthorNguyen Quang Le
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561726
Bib.Info274 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBước đường của cải lương = The road of the Reformed Theater
AuthorNguyen Tuan Khanh
PublisherTong hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045874332
Bib.Info268 p,14.5 x 21.5
PriceUSD 28.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLưu dấu Chăm-pa: cố đô Simhapura - Trà kiệu thế kỷ I đến XI = Champa - Artifacts from the ancient capital city of Simhapura - Tra Kieu from the I to XI century
AuthorAnthony Nguyen Truong Thang
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045396957
Bib.Info93 p,25 x 25
PriceUSD 55.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBáo cáo sơ bộ kết quả tổng điều tra kinh tế 2017 = Preliminary report of the results of the 2017 Economic Census
AuthorGeneral Statistics Office of Viet Nam
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047505863
Bib.Info96 p,19 x 27
PriceUSD 31.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay = Cultural Institutional reform of Chinese since 1978
AuthorDr. Nguyen Thi Thu Phuong
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049560163
Bib.Info374 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI = Reform of political institutions in China in the first two decades of the XXI century
AuthorDr. Nguyen Xuan Cuong
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561672
Bib.Info275 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 25.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình = Inequality of rural living standards through the use of agricultural land by households
AuthorDo Thien Kinh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561962
Bib.Info191 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 15.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐiều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và những tác động tới quan hệ Mỹ - Trung Quốc = Strategic adjustment of China and its impact on US - China relation
AuthorAssoc.Prof. Cu Chi Loi
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561733
Bib.Info394 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam = Characteristics of human ecology and adaptability to climate change of some ethnic minority communities in the mountainous region of Northeast Vietnam.
AuthorDr. Nguyen Song Tung
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561955
Bib.Info243 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 25.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDu lịch Việt Nam - Từ lý thuyết đến thực tiễn = Tourism in Vietnam - From theory to practice
AuthorPhan Huy Xu - Vo Van Thanh
PublisherTong hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045870952
Bib.Info381 p,16 x 24
PriceUSD 49.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKinh thành Huế: Tìm hiểu quá trình xây dựng kinh đô nhà Nguyễn - Di sản thế giới của Việt Nam = Hue Citadel - Understanding the Process of BuildingVietnam National Capital – Citadel of the Nguyen Dynasty (1802 – 1945) - WorldHeritage of Vietnam
AuthorPhan Thuan An
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045389416
Bib.Info343 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 55.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử giáo dục Việt Nam = History of Vietnam Education
AuthorBui Minh Hien
PublisherDai Hoc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2014
ISBN9786045407035
Bib.Info227 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 24.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức chiến tranh Việt Nam (Sách tham khảo) = Pentagon Papers 1971
AuthorDaniel Ellsberg. Vietnamese Translation by Minh Thu - Trong Minh
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045715369
Bib.Info685 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 80.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam = The Special Forces in Vietnam War (1954 - 1975)
AuthorHarry Pugh. Francis J. Kelly. And many others… Edtion and Translation by Vu Dinh Hieu
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786048697679
Bib.Info395 p,19.0 x 27.0
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhảo cổ học Champa - Khai quật và phát hiện = Champa ArcheologyExcavations and Discoveries
AuthorLe Dinh Phung
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561993
Bib.Info635 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 52.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn học và văn hóa tâm linh(Kỷ yếu hội thảo) = Literature and Spiritual Culture(Proceedings)
AuthorCo-Editors-in-chief: Nguyen Dang Diep - Doan Le Giang
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561948
Bib.Info632 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 49.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCõi học và người thày - Chân dung các giáo sư ngành khoa học xã hội (Bút ký) = Learning and Teachers - Portrait of Vietnam Professors of Vietnam Social Sciences
AuthorProf. Ha Minh Duc
PublisherCong An Nhan Dan
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047230044
Bib.Info293 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 29.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn học Việt Nam - Dòng riêng giữa nguồn chung = Vietnamese Literature – Distinct Streamline in the Common Source
AuthorTran Ngoc Vuong
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048024888
Bib.Info477 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 31.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLoại hình học tác gia văn học - Nhà nho tài tử và văn học Việt nam = The Typology of Literary Authors of Talented Confucianists and Vietnamese Literature
AuthorTran Ngoc Vuong
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048024895
Bib.Info399 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 29.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945 = Vietnamese Literaturesince the August 1945 Revolution
AuthorEditor-in-chief: Nguyen Van Long
PublisherDai Doc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786045433447
Bib.Info544 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 51.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Title85 chân dung văn hóa văn chương Việt = Vietnamese Culture and Literature: 85 Portraits
AuthorProf. Phong Le
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048028657
Bib.Info797 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 79.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhật ký tập 1 - Đến với văn chương và cách mạng = Diary (Volume One) –Arriving at Literature and Revolution
AuthorNguyen Huy Tương (1912 - 1960). Edition by Nguyen Huy Thang
PublisherKim Dong
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786042069526
Bib.Info591 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 52.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhật ký tập 2 - Những năm kháng chiến = Diary (Volume Two) – The Years of Resistance
AuthorNguyen Huy Tương (1912 - 1960). Edition by Nguyen Huy Thang
PublisherKim Dong
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786042069533
Bib.Info402 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 48.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhật ký tập 3 - Nghệ sỹ và công dân = Diary (Volume Three) – The Artist andthe Citizen
AuthorNguyen Huy Tương (1912 - 1960). Edition by Nguyen Huy Thang
PublisherKim Dong
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786042069540
Bib.Info426 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 49.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSức mạnh của cái đúng = The Power of the Right
AuthorNguyen Tran Bat
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049607356
Bib.Info439 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 55.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước - Tập 1 = Enhancing Vietnam Communist Party's Leadership and Combative Power to Bring into Full Play the Whole National Strength to Further Promote the Comprehensive Renewal Cause - Volume 1
AuthorLe Hong Anh
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045735633
Bib.Info759 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 93.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước - Tập 2 = Enhancing Vietnam Communist Party's Leadership and Combative Power to Bring into Full Play the Whole National Strength to Further Promote the Comprehensive Renewal Cause - Volume 2
AuthorLe Hong Anh
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045735640
Bib.Info528 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 84.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNông thôn mới Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn(Sách chuyên khảo) = Vietnam New Rural Contryside – Some Theoretical and Practical Issues & Problems (Monograph)
AuthorEditor-in-chief: Ho Xuan Hung
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736869
Bib.Info310 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 52.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMột số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng tới việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại(Sách chuyên khảo) = Some Farmership’sPsychological Factors that Affect a Modern Agricultural Practices’s Transformation(Monograph)
AuthorEditor-in-chief: Bui Thi Van Anh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562082
Bib.Info295 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 26.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNghiên cứu so sánh nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam = Agricultural Policy’s Comparative Study inChina, Thailand, Israel and Lessons for Vietnam
AuthorEditor-in-chief: Ass. Prof. Dr. Pham Thi Thanh Binh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562006
Bib.Info270 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 25.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTài nguyên: Lời nguyền hay sự thịnh vượng? Nghiên cứu trường hợp Nam Phi, Nigieria, Ghana và Việt Nam(Sách chuyên khảo) = Natural Resource: Curse or Prosperity? Case Study of South Africa, Nigeria, Ghana and Vietnam (Monograph)
AuthorTran Thi Lan Huong
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561924
Bib.Info282 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 26.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChính sách tỷ giá của Trung Quốc từ sau khi gia nhập WTO và hàm ý chính sách cho Việt Nam(Sách chuyên khảo) = China's Exchange Rate Policy after WTO Accession and Policy Implications for Vietnam
AuthorEditor-in-chief: Dr. Dang Thi Phuong Hoa
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049561092
Bib.Info307 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 26.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMột số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt - Trung = Some Non-Traditional Security Issues and Problems in the China – Vietnam Border Region
AuthorEditor-in-chief: Dr. Nguyen Thi Phuong Hoa
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561696
Bib.Info275 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 25.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleXây dựng xã hội phát triển bền vững hợp tác Việt Nam - Nhật Bản = Building a sustainable development society: Vietnam - Japan cooperation
AuthorTran Quang Minh, Ngo Huong Lan
PublisherDai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049619199
Bib.Info511 p,16 x 24
PriceUSD 52.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhai thác tài nguyên khí hậu Việt Nam = Exploiting Vietnam's climate resources
AuthorAssoc. Prof. Dr. Nguyen Van Viet
PublisherTai Nguyen Moi Truong & Ban Do Viet Nam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049520877
Bib.Info492 p,16 x 244
PriceUSD 56.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐi vào nghiên cứu khoa học = The discussion of scientific research issues
AuthorProf. Nguyen Van Tuan
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045872185
Bib.Info351 p,13 x 19
PriceUSD 28.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTình yêu cà phê Việt - bí quyết trở thành chuyên gia cà phê = Love for Vietnamese coffee - the secret to become a coffee expert
AuthorTruong Phu Thien
PublisherVan Hoa - Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046840749
Bib.Info203 p,14 x 20.5
PriceUSD 37.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954 - 2017 = The special relationship, comprehensive cooperation between Vietnam and Laos from 1954 to 2017
AuthorAssoc. Prof. Le Dinh Chinh
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048026820
Bib.Info344 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 28.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Title55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: nhìn lại và hướng tới = 55 years of diplomatic relations between Vietnam and Laos: looking back and forward
AuthorAssoc. Prof. Le Dinh Chinh
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048026837
Bib.Info293 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt Nam - Lào: sự gắn bó xuyên thời gian (Những nét tương đồng về chính trị, lịch sử, văn hóa từ cổ đại đến hiện đại) = Vietnam - Laos the friendship through time. (similarities of politics, history, culture from ancient to modern)
AuthorDr. Nguyen Phuong Lien
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048026844
Bib.Info394 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 28.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCòn là tinh anh (Cống hiến của giáo sư Trần Quốc Vượng cho khoa học Xã hội và Nhân văn) = The most quintessential legacy (Prof. Tran Quoc Vuong's contribution to the social sciences and humanities)
AuthorMany authors
PublisherDai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611797
Bib.Info474 p,16 x 24
PriceUSD 80.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhạc hợp xướng Sài Gòn = Saigon choral music
AuthorNguyen Bach
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045874424
Bib.Info288 p,19 x 27
PriceUSD 56.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTài năng và người thưởng thức = The talent and enjoyment
AuthorAssoc. Prof. Dr. Dang Anh Dao
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049436642
Bib.Info363 p,13.5 x 20.5
PriceUSD 47.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười Bru - Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru - Van Kieu ethnic group in Vietnam
AuthorMany authors
PublisherThong Tan
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049534737
Bib.Info170 p,20 x 20
PriceUSD 89.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười Giẻ Triêng ở Việt Nam = The Gie Trieng ethnic group in Vietnam
AuthorMany authors
PublisherThong Tan
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049459542
Bib.Info171 p,20 x 20
PriceUSD 73.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười Hrê ở Việt Nam = The Hrê ethnic group in Vietnam
AuthorMany authors
PublisherThong Tan
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786049534720
Bib.Info168 p,20 x 20
PriceUSD 73.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐịa lý học: tự nhiên, kinh tế & lịch sử Nam Kỳ - tập IX (1903) Chuyên khảo về tỉnh Trà Vinh = Geography: Nature, Economy & History of Cochinchine Vol.IX (1903) - Monograph on Tra Vinh province
AuthorThe Society of Indochinese Studies
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041112292
Bib.Info63 p,15.5 x 23
PriceUSD 14.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐịa lý học: tự nhiên, kinh tế & lịch sử Nam Kỳ - tập IX (1904) Chuyên khảo về tỉnh Cần Thơ = Geography: Nature, Economy & History of Cochinchine Vol.X (1903) - Monograph on Can Tho province
AuthorThe Society of Indochinese Studies
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041112513
Bib.Info54 p,15.5 x 23
PriceUSD 14.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt Nam trong lịch sử thế giới = Vietnam in the world history
AuthorMany authors
PublisherDai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049611735
Bib.Info658 p,16 x 24
PriceUSD 87.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa - tư liệu và sự thật lịch sử = Vietnam's sovereignty over Hoang Sa, Truong Sa - Material and historical truth
AuthorNguyen Quang Ngoc
PublisherDai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046269083
Bib.Info478 p,17 x 24
PriceUSD 81.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBác Hồ viết tài liệu Tuyệt đối bí mật = Uncle Ho writes Absolute Secrets document
AuthorMany authors
PublisherThanh Nien
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046478614
Bib.Info219 p,13 x 20.5
PriceUSD 16.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuan và lại ở miền Bắc Việt Nam - một bộ máy hành chính trước thử thách (1820 - 1918) = Mandarins and subalterns in northern Vietnam, a bureaucracy to the test
AuthorEmmanuel Poisson
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049435645
Bib.Info461 p,15 x 24
PriceUSD 52.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn chương Sài Gòn 1881 - 1924 Tập 2 = The Literature of Sài Gòn in the Years of 1881 - 1924. Volume 2
AuthorCollector: Tran Nhat Vy
PublisherVan Hoa - Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046845423
Bib.Info518 p,15.5 x 22.5
PriceUSD 53.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDi cảo Lưu Quang Vũ = Luu Quang Vu's posthumous manuscript
AuthorLưu Quang Vu
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041126107
Bib.Info437 p,15.5 x 23
PriceUSD 62.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐọc văn học văn = The reading and study of literary works
AuthorProf. Dr. Tran Dinh Su
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049436635
Bib.Info488 p,13.5 x 20.5
PriceUSD 51.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐi tìm ẩn ngữ văn chương = Finding the metaphor in literature
AuthorDr. Tran Hoai Anh
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045387467
Bib.Info463 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 53.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhảo cổ học Nam Bộ thời sơ sử = Archeology in the South Vietnam - The Protohistory
AuthorEditor: Assoc. Prof. Dr. Bui Chi Hoang
PublisherKho Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562846
Bib.Info939 p,19 x 27
PriceUSD 86.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927) = Nguyen Ai Quoc inGuangzhou (1924 - 1927)
AuthorProf. Song Thanh
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738702
Bib.Info239 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhan Châu Trinh và các tác phẩm chính luận = Phan Châu Trinh and His Political Writings
AuthorPhan Chau Trinh (1872 - 1926). Edition by Vinh Sinh. Vietnamese Translation by Nguyen Nghi. Introduction by Nguyen Xuan Xanh
PublisherTre
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041098275
Bib.Info261 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 21.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChính sách của Mỹ đối với Việt Namthời kỳ Tổng thống Lyndon Baines Johnson (Từ tháng 11 - 1963 đến tháng 01 - 1969) = American Policy for Vietnam War under President Lyndon Baines Johnson’s Administration
AuthorDr. Le Tung Lam
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736388
Bib.Info327 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 28.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari = Vietnam-USSecret Contacts on the Eve of the Paris Conference
AuthorCo-editors-in-chief: Luu Van Loi - Nguyen Anh Vu
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737248
Bib.Info410 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 29.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMột số nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh = Some Fundamental Contents in Vietnam Communist Party XII Congress’ Materials & Documents regarding Socio-economic, Politico-cultural Developmen, NationalDefense and Security.
AuthorVietnam Communist Party. The 2th Region Political Academy
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045736364
Bib.Info671 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 58.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn - Chợ Lớn nửa cuối thế kỷ XIX = Sài Gòn – Chợ Lớn in theSecond Half of the XIX Century
AuthorNguyen Duc Hiep
PublisherVan Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046839514
Bib.Info210 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 27.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn phong lưu = The Noble Sài Gòn
AuthorMany authors
PublisherVan Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046842088
Bib.Info215 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 31.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDinh Độc Lập - Lịch sử và biến động = Sai Gon Independence Palace - History and Changes
AuthorEditor-in-chief: Ho Son Dai
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045730829
Bib.Info338 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 52.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThăng Long - Hà Nội qua công nghệ 3D = Thăng Long - Hà Nội via 3D Technology
AuthorCC3DVIETNAM
PublisherHanoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2010
Bib.Info100 p,25.0 x 25.0
PriceUSD 64.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhà Rông Tây Nguyên = The Communal House of the Rông in Vietnam Central Highlands
AuthorNguyen Van Ku - Luu Hung
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047738182
Bib.Info316 p,20.5 x 26.0
PriceUSD 78.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa dân gian ứng dụng = Vietnam Applied Folk Culture
AuthorTran Huu Son
PublisherVan Hoa Dan Toc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047019380
Bib.Info458 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 33.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa dân gian với vấn đề biển đảo = Folk Culture and the Issues & Problems of Vietnam Sea & Islands
AuthorMany authors
PublisherDan Tri
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048837358
Bib.Info510 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMiếng nhớ miếng thương (Tùy bút) = Vietnamese Folk Cuisine – A Reminiscences (Literary Notice)
AuthorVu Tam Hue
PublisherPhu Nu
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045645130
Bib.Info306 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKim Túy Tình Từ = KIM TÚY TÌNH TỪ or – “Tale of Kieu”
AuthorNguyen Du (1766 - 1820). Collection & Introduction by Pham Dan Que
PublisherVan Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786046835554
Bib.Info223 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 28.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNguyễn Tuân - Bậc kỳ tài sáng láng văn chương (Chân dung nghệ thuật) = Nguyễn Tuân (1910 -1987) - Literary Brilliant Extraordinary Talent (Artistic Portrait)
AuthorDoan Trong Huy
PublisherVan Hoa Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046843184
Bib.Info291 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 33.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCon người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái = A Man and Nature in Vietnamese Prose after the Year of 1975 from an Ecological Criticism’s Perspective
AuthorTran Thi Anh Nguyet - Le Luu Oanh
PublisherGiao Duc Viet Nam
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786040094704
Bib.Info295 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 27.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ (Bộ 2 tập) = ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ (Great Vietnam National Language’s Dictionary. Set of 2 Volumes)
AuthorHuinh Tinh Paulus Cua (1830 - 1908)
PublisherTong Hop Ho Chi Minh City
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045873571
Bib.Info1 300 p,20.5 x 26.5
PriceUSD 183.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgữ pháp tiếng Việt = Vietnamese Grammar
AuthorDr. Ho Van Tuyen
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047358755
Bib.Info222 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân = To Continue Building and Perfecting theSocialist Ruling-by-Law Governmnet of the People, by the People and for thePeople
AuthorTran Dai Quang
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738726
Bib.Info712 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 79.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của chính phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Investor's Right of Choice and Government's Role in Minimizing a Loss Causedby Asymmetric Information in the Vietnamese Stock Market
AuthorEditor-in-chìef: Pham Duc Chinh. Tran Thi Thu Trang
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047356161
Bib.Info235 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 27.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đàu tư trực tiếp nưosc ngoài - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam = Price-Transfer in Foreign-Invested Enterprises - International Experience and Lessons for Vietnam
AuthorDr. Duong Van An
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738979
Bib.Info311 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 31.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKỷ yếu hội thảo "Các mô hình khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" = The Proceedings of the Workshop “Models ofSpecial Economic Zones in Vietnam in the Context of International EconomicIntegration”
AuthorMany authors
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047358953
Bib.Info541 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 56.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhà báo với công tác chống diễn biến hòa bình = Vietnamese Journalistsand the Cause of Anti-peaceful Development
AuthorMany authors
PublisherHo Chi Minh City National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047347612
Bib.Info415 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 32.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám khoa học năm 2017 (Bộ 4 tập). Tập 1: Những vấn đề chính trị. Tập 2: Những vấn đề kinh tế. Tập 3: Những vấn đề về văn hóa, xã hội, và con người. Tập 4: Những vấn đề về quóc phòng, an ninh, và đối ngoại = Scientific Yearbook of the Year of 2017. Set of 4 Volumes. Volume 1: Political Issues. Volume 2: Economic Problems. Volume 3: Cultural, Social, and Human Issues. Volume 4: Issues in National Security & Defense, and Foreign Affairs
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045739587
Bib.Info1500 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 152.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChân dung các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam = Portrait of generations of leaders of the Party and State of Vietnam
AuthorEditors: Van Tam, Le Pham Tuan Vinh & Pham Viet Thang
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048940553
Bib.Info555 p,19 x 27
PriceUSD 91.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhan Văn Khải - Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu - Những hồi ức đặc biệt = Phan Van Khai - A Technocrat leader of innovation and merciful - Special Memories
AuthorMany authors
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047745456
Bib.Info267 p,15 x 23
PriceUSD 33.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBáo cáo khoa học thường niên năm 2017 = Annual Scientific Report 2017
AuthorCentral Science Council
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045739204
Bib.Info668 p,16 x 24
PriceUSD 80.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBáo cáo sơ bộ "Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016" = Preliminary Report on the Results of the General Survey of Rural Countryside, Agriculture and Fishery of the Year of 2016
AuthorThe Central Board of the General Survey of Rural Countryside, Agriculture and Fishery
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786047505388
Bib.Info137 p,19.0 x 26.5
PriceUSD 29.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 = Results of the rural, agricultural and fishery cencus 2016
AuthorGeneral Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507016
Bib.Info683 p,20.5 x 29.5
PriceUSD 90.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHợp tác phòng, chống thiên tai của ASEAN trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu = ASEAN disaster prevention and control in the context of global climate change
AuthorDr. Le Phuong Hoa
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562952
Bib.Info255 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 16.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTiến trình cận đại hóa Trung Quốc qua phong trào Dương Vụ và phong trào Duy Tân (1861-1898) = The process of Chinese early modernization through the Duong Vu and Duy Tan movements (1861-1898)
AuthorDr. Dao Duy Dat
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562389
Bib.Info419 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 27.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn = Keyword sets of social and humanities sciences
AuthorAssoc. Prof. Dr. Le Hai Dang - Nguyen Thi Thuy Nga
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562242
Bib.Info787 p,16 x 24
PriceUSD 53.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt - Trung = Cooperation mechanisms land borders Vietnam - China
AuthorDr Nguyen Dinh Liem
PublisherCong An Nhan Dan
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047230754
Bib.Info223 p,13 x 20.5
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViện trợ nước ngoài cho Việt Nam (đối với giáo dục và đào tạo 1954-1975) = Foreign aid to Vietnam (for education and training 1954-1975)
AuthorDr. Nguyen Thuy Quynh
PublisherCong An Nhan Dan
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047230747
Bib.Info287 p,13 x 20.5
PriceUSD 29.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam = Cooperating to deal with the consequences of the wars in Vietnam
AuthorDr. Nguyen Thuy Quynh, Dr. Pham Thi Hong Ha
PublisherCong An Nhan Dan
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047230761
Bib.Info335 p,13 x 20.5
PriceUSD 30.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhông gian văn hóa hát Nhà Tơ, hát Cửa Đình = Cultural heritage singing in Nha To, singing in Cua Dinh
AuthorEditor: Nguyen Quang Vinh
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048941451
Bib.Info642 p,16 x 24
PriceUSD 73.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững nét đan thanh - thơ văn điển tích trên đồ sứ ký kiểu thế kỷ XVIII-XIX = Exquisite Brushstrokes - Poetry, literature and tales on porcelain in XVIII-XIX centuries
AuthorTran Dinh Son
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048929442
Bib.Info322 p,23 x 23
PriceUSD 111.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặng Huyền Thông - Tượng nhân gốm tài hoa thời Mạc = Dang Huyen Thong - A talented potter of the Mac Dynasty
AuthorDr. Nguyen Dinh Chien
PublisherThanh Nien
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046488200
Bib.Info184 p,24 x 26
PriceUSD 59.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHành trình cao nguyên đá - Cẩm nang du lịch = Journey to the rocky plateau - Travel Guide
AuthorHachi8 & Hanh My
PublisherGiao Thong Van Tai
Country PublishedVietnam
Publication Year2016
ISBN9786047609048
Bib.Info240 p,12 x 20
PriceUSD 29.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTrang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt = Decorated in traditional Vietnamese art
AuthorProf. Tran Lam Bien
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048926670
Bib.Info260 p,16 x 24
PriceUSD 33.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTừ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ năm 2000 = Dictionary of Vietnamese prose works since 2000
AuthorLe Duc Tu
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563263
Bib.Info979 p,16 x 24
PriceUSD 73.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThượng Chi văn tập = Thuong Chi's Literature Collection
AuthorPham Quynh
PublisherHoi Nha Van
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049670114
Bib.Info799 p,17 x 25
PriceUSD 77.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử Việt Nam (bộ 15 tập) = History of Vietnam (Set of 15 volumes)
Author978-604-90-2168-8
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2013
Bib.Info667 p,16 x 24
PriceUSD 567.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử họ Nguyễn Việt Nam = History of the surname Nguyen in Vietnam
AuthorDr. Nguyen Van Kiem
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048933197
Bib.Info779 p,19 x 27
PriceUSD 113.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHọ Đinh với lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam = The Dinh family with the history of national development in Vietnam
AuthorProf. Dr. Dinh Xuan Dung, Assoc. Prof. Dr. Dinh Quang Hai
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048924416
Bib.Info619 p,16 x 24
PriceUSD 54.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBuổi đầu quan hệ Mỹ - Việt 1787 - 1941 = The beginning of United State - Vietnam relations 1787 - 1941
AuthorAuthor: Robert Hopkins MillerTranslator: Doan Khuong
PublisherVan Hoa - Van Nghe
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046843306
Bib.Info329 p,14 x 22
PriceUSD 32.10 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLuật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước = Law on compensation of the State
AuthorThe National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045733332
Bib.Info107 p,13 x 19
PriceUSD 9.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGạc Ma - Vòng tròn bất tử = Gạc Ma (Johnson Reef) - The Immortal Circle
AuthorMany authors
PublisherVan Hoc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049639524
Bib.Info327 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 56.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTỉnh thành xưa ở Việt Nam = Vietnam Old Cities and Provinces
AuthorMany authors. Translation by Luu Dinh Tuan
PublisherHong Duc
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048902551
Bib.Info366 p,15.0 x 23.0
PriceUSD 65.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947 - 2017) = The Military Victory in Vietnam North in the Autumn - Winter: 70 years LookingBack (1947 -2017)
AuthorMany authors
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738816
Bib.Info448 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 56.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững chặng đường lịch sử = Revolutionary Path: A Historical Stages
AuthorVo Nguyen Giap (1911 - 2013)
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045740637
Bib.Info647 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 52.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMột con đường sử học = A Road of History’s Science
AuthorLuong Ninh
PublisherDai Hoc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2015
ISBN9786045425497
Bib.Info647 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 56.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSự tương đồng về tư tưởng trong văn hóa dân gian Việt Nam - Lào = The Ideological Similarity in Folk Culture of Laos and of Vietnam
AuthorEditor-in-chief: Dr. Nguyen Phuong Lien. Tran Thuc Viet
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048028381
Bib.Info344 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 47.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTư tưởng Phật giáo trong văn hóa Lào - Việt Nam. Một cơ chế kiến tạo tình đoàn kết = Buddhist Thoughts in Laos and Vietnamese Culture: A Solidarity Foundation for the Unity
AuthorEditor-in-chief: Dr. Nguyen Phuong Lien. Dr. Do Thu Hien
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048028350
Bib.Info250 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 45.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLễ hội văn hóa truyền thống, những nét tương đồng Việt Nam - Lào = Traditional Cultural Festival: The Similarities between Vietnam and Laos
AuthorEditor-in-chief: Dr. Nguyen Phuong Lien. Ta Hong Hanh. Tran Binh Hai
PublisherThong Tin va Truyen Thong
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786048028374
Bib.Info400 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 52.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt Nam - Lịch sử một chuyển giao văn hóa = Vietnam - A History ofCultural Transfer
AuthorMany authors. Translation by Pham Van Quang et all
PublisherDai Hoc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045441121
Bib.Info400 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 53.40 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGiảng dạy tiếng Nhật và nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam - Những khả năng hợp tác để phát triển nguồn nhân lực = Teaching Japanese and Japanese Studies in Vietnam - Collaborative Capacities for Human ResourceDevelopment
AuthorMany authors
PublisherHanoi National University's Press
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049682315
Bib.Info462 p,19.0 x 27.0
PriceUSD 56.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới = Strengthening Vietnam Communist Party’s Leadership towards Journalism and Communication in the New Situation
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738276
Bib.Info187 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 17.20 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChính sách đối ngoại Đổi Mới của Việt Nam (1986 - 2015) = Vietnam's Renewed Foreign Policy (1986 - 2015)
AuthorProf. Dr. Pham Quang Minh
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047744749
Bib.Info246 p,14 x 20.5
PriceUSD 45.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐạo đức học phương Tây hiện đại: Một số học thuyết chính và những ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam = Modern Western Ethics: Some Key Theories and Their Implications in Vietnam
AuthorNguyen Vu Hao
PublisherThe Gioi
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047738243
Bib.Info287 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 65.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên = The Juvenile’sEmotional Indifference in the Family
AuthorEditor-in-chief: Phan Thi Mai Huong Lien. Do Thi Le Hang. To Thuy Hanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562365
Bib.Info262 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 44.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBáo cáo nghiên cứu. Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở Việt Nam = Research Report on CurrentReal Situation of Health Experiences and Transgender Needs of TransgenderPeople in Viet Nam
AuthoriSEE
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049438011
Bib.Info117 p,14.5 x 20.5
PriceUSD 16.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKỷ yếu Hội thảo khoa học "Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về pháp luật chuyển đổi giới tính và bài học cho Việt Nam" = Proceedings of aScientific Workshop on Theme “International Experiences on Transgender Law and Lessons for Vietnam”
AuthoriSEE. OXFAM
PublisherTri Thuc
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049437953
Bib.Info222 p,15.0 x 23.0
PriceUSD 29.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục = Manual on high school management and leadership in the context of educational reform
Authormany authors
PublisherDai Hoc Su Pham
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045440476
Bib.Info280 p,20.5 x 29
PriceUSD 64.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleFDI - Đồng tiền hai mặt = FDI - A Two-side Currency
AuthorDr. Phan Huu Thang
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045737422
Bib.Info497 p,16.0 x 24.0
PriceUSD 63.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám Quốc hội, Chính phủ khóa XIV - Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 = Yearbook of XIV National Assembly, Government - People's Council, People's Committee for the 2016-2021 term
AuthorMinistry of Home Affairs
PublisherThong Tan
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
Bib.Info1800 p,19 x 27
PriceUSD 129.70 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleXuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước có ký kết hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2005 - 2015 = Vietnam Imports and Exports of goods with FTA countries in 2005 - 2015
AuthorGeneral Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047508532
Bib.Info531 p,20.5 x 29.5
PriceUSD 90.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê Việt Nam 2017 = Statistical Yearbook of Vietnam 2017
AuthorGeneral Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507269
Bib.Info998 p,17 x 24.5
PriceUSD 111.80 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn 2017 = Bac Kan Statistical Yearbook 2017
AuthorBac Kan Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507344
Bib.Info468 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang 2017 = Tuyen Quang Statistical Yearbook 2017
AuthorTuyen Quang Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507436
Bib.Info540 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2017 = Ha Giang Statistical Yearbook 2017
AuthorHa Giang Statistics Office
PublisherHa Giang Statistics Office
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
Bib.Info418 p,17 x 24
PriceUSD 86.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2017 = Phu Tho Statistical Yearbook 2017
AuthorPhu Tho Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507641
Bib.Info626 p,16 x 24
PriceUSD 86.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2017 = Thai Nguyen Statistical Yearbook 2017
AuthorThai Nguyen Statistics Office
PublisherThai Nguyen
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
Bib.Info456 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê thành phố Lạng Sơn 2017 = Lang Son City Statistical Yearbook 2017
AuthorLang Son City Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507634
Bib.Info468 p,17 x 24
PriceUSD 72.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Sơn La 2017 = Son La Statistical Yearbook 2017
AuthorSon La Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507573
Bib.Info600 p,16 x 24
PriceUSD 86.30 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2017 = Yen Bai Statistical Yearbook 2017
AuthorYen Bai Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507450
Bib.Info520 p,17 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2017 = Lao Cai Statistical Yearbook 2017
AuthorLao Cai Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507535
Bib.Info524 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2017 = Lai Chau Statistical Yearbook 2017
AuthorLai Chau Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507566
Bib.Info484 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2017 = Dien Bien Statistical Yearbook 2017
AuthorDien Bien Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507580
Bib.Info584 p,17 x 24.5
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê thành phố Hải Phòng 2017 = Hai Phong Statistical Yearbook 2017
AuthorHai Phong Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507597
Bib.Info472 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Hải Dương 2017 = Hai Duong Statistical Yearbook 2017
AuthorHai Duong Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507559
Bib.Info552 p,17 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Vinh Phuc 2017 = Vinh Phuc Statistical Yearbook 2017
AuthorVinh Phuc Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507542
Bib.Info488 p,16 x 24
PriceUSD 72.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Ninh Binh 2017 = Ninh Binh Statistical Yearbook 2017
AuthorNinh Binh Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507351
Bib.Info440 p,17 x 24
PriceUSD 72.90 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Nam Định 2017 = Nam Dinh Statistical Yearbook 2017
AuthorNam Dinh Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507368
Bib.Info564 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Thái Bình 2017 = Thai Binh Statistical Yearbook 2017
AuthorThai Binh Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507598
Bib.Info540 p,17 x 24.5
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2017 = Ha Tinh Statistical Yearbook 2017
AuthorHa Tinh Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507337
Bib.Info484 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2017 = Quang Binh Statistical Yearbook 2017
AuthorQuang Binh Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047509585
Bib.Info420 p,17.5 x 25
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2017 = Quang Tri Statistical Yearbook 2017
AuthorQuang Tri Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047507375
Bib.Info528 p,16 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNiên giám thống kê Thừa Thiên Huế 2017 = Thua Thien Hue Statistical Yearbook 2017
AuthorThua Thien Hue Statistics Office
PublisherThong Ke
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047509706
Bib.Info17 x 24
PriceUSD 69.60 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart
Mary Martin Booksellers