Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Cosplay di Malaysia : Transmisi Dan Integrasi Trait Subbudaya Jepun

USD 24.00
(Book in Stock, will be dispatched ASAP)

Cosplay di Malaysia : Transmisi Dan Integrasi Trait Subbudaya Jepun
title_underline_icon

- Rohayati Paidi
- Malaysia
- Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur
- 9789674880408
- 2018
- xvi, 156p. Includes Index ; Bibliography
- 320 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 320 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Dalam pelbagai bentuk subbudaya yang terdapat di Jepun, mengapakah cosplay lebih Berjaya mendapat tempat di negara ini? Bagaimanakah
subbudaya yang begitu asing kini boleh wujud sebagai subbudaya tempatan dan mempengaruhi kehidupan sebilangan masyarakat Malaysia?
Buku ini mengemukakan penjelasan sintesis yang dapat menjawab persoalan tentang proses dan mekanisme pembentukan subbudaya asing yang diimport menjadi subbudaya baharu di lokasi tempatan. Huraian dalam buku ini menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana enam komponen asas subbudaya cosplay Jepun ditransmisikan dan diintegrasikan oleh lima kategori peserta subbudaya tersebut.

   
title_underline_icon
1. Cosplay – Malaysia 2. Role playing – Malaysia

Mary Martin Booksellers