Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Teori Dan Kaedah Fonetik

USD 10.00
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

Teori Dan Kaedah Fonetik
title_underline_icon

- Asmah Haji Omar
- Malaysia
- Dewan Bahasa dan Pustaka,Malaysia
- 9789834915773
- 2018
- x, 292p. Includes Index ; Bibliography
- 400 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 400 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Buku Teori dan Kaedah Fonetik ini menghuraikan dan membincangkan teori dan kaedah, berdasarkan tiga cabang utama ilmu berkenaan, laitu fonetlk artikulasl, fonetik akustik, dan fonetik auditor,. Teori-teori yang diperkatakan dalam buku ini merupakan teori utama daripada tokoh yang terkenal yang melihat bunyi bahasa dari aspek tertentu. Perbincangan dalam buku ini juga merangkumi penjelasan tentang ilmu fonetik yang bersifat universal, yakni yang boleh diterapkan dalam menghadapi dan menganalisis bunyi bahasa. Oleh itu, ilmu fonetik dalam buku ini bukan dimaksudkan untuk bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang sekeluarga dengannya sahaja, tetapi untuk semua bahasa. Dalam perkataan lain, prinsip-prinsip yang dibincangkan dalam buku ini termasuk dalam fonetik am (general phonetics). Buku ini amat sesuai dijadikan sebagai rujukan kepada pelajar linguistik di institusi pengajian tinggi, tenaga pengajar dan pengkaji bahasa.

Mary Martin Booksellers