Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Cõi học và người thày - Chân dung các giáo sư ngành khoa học xã hội (Bút ký) = Learning ...

USD 29.50
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

Cõi học và người thày - Chân dung các giáo sư ngành khoa học xã hội (Bút ký) = Learning and Teachers - Portrait of Vietnam Professors of Vietnam Social Sciences
title_underline_icon

- Prof. Ha Minh Duc
- Vietnam
- Cong An Nhan Dan
- 9786047230044
- 2017
- 293 p,14.5 x 20.5
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 0 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Learning and Teachers - Portrait of Vietnam professors of Vietnam social sciences - this is the latest collections of literary miscellanies of Prof. Ha Minh Duc, covering 29 portraits of leading so called professors of Vietnam social and humanity sciences such as: Nguyen Khanh Toan, Đang Thai Mai, Hoang Xuan Nhi, Truong Tuu, Hoang Trinh, Đinh Gia Khanh, Bui Van Nguyen, Nguyen Tai Can, Tran Quoc Vuong ...

Mary Martin Booksellers