image description
# 165256
USD 33.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

Bān Pōng kap phō̜ læ mǣ : khrang nưng nān mā lǣo = Once upon a time in Ban Pong = บ้านโป่ง กับ พ่อและแม่ : ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

Author :  Charnwit-Nimit = ชาญวิทย์-นิมิตร เกษตรศิริ

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher Krung Thēp : čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư = กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ISBN9786167686066
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai
  • Year of Publication2014
  • Bib. Info364p.
  • CategoriesBan Pong (Ratchaburi, Thailand) -- History. World War, 1939-1945. Chœ¯n Kase¯tsiri -- 1912-1967.
  • Product Weight450 gms.
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

• Ban Pong (Ratchaburi, Thailand) -- History. • World War, 1939-1945. Chœn Kasetsiri -- 1912-1967.

Product added to Cart
Copied