image description
# 174667
USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7= Chalœ̄m phrakīat Somdet Phra Sīphatcharinthrā Bō̜rommarāchinī Nāt, phrabō̜rommarātchachonnanī nai Ratchakān thī 6 læ Ratchakān thī 7.

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa, Bangkok
  • ISBN9786169130963
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai, English
  • Bib. Info308p.
  • CategoriesSi¯phatcharinthra¯, -- Queen, consort of Chulalongkorn, King of Siam, -- 1863-1919. Queens --Biography. Queens --Correspondence.
  • Product Weight1170 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied