image description
# 180128
USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้ เนื่องในประเพณีพิธีกรรมของชาวลาวโซ่ง / Phūmpanyā sāngsan khrư̄angmư̄ khrư̄angchai nư̄angnai praphēnī phithīkam khō̜ng chāo Lāo Sōng

Author :  hēnyut Lō̜čhai; Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai

Product Details

Country
Thailand
Publisher
ʻUsākhanē, [Bangkok, Thailand]
ISBN 9786169086673
Format PaperBack
Language Thai
Year of Publication 2012
Bib. Info 135p.; 21cm.
Categories Black Tai (Southeast Asian people) -- Material culture -- . Black Tai (Southeast Asian people)
Shipping Charges(USD)

Product Description

Black Tai (Southeast Asian people) Manners and customs Vernacular architecture Social life, customs, tools, and vernacular architecture of the Black Tai people in Thailand.

Product added to Cart
Copied