image description
# 326515
USD 6.40 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

Menulis Mengatur Diri Berfikir

Author :  Nisah Haron

Product Details

  • Country Malaysia
  • Publisher Dewan Bahasa dan Pustaka,Malaysia
  • ISBN9789834908553
  • FormatPaperBack
  • LanguageMalay
  • Year of Publication2017
  • Bib. Infox, 328p. Includes Index
  • Product Weight290 gms.
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

1. Writing – Techniques Karya sastera itu terbentuk hasil gabungan tiga perkara penting, iaitu manusia, peristiwa dan pemikiran. Manakala esei-esei sastera pula tidak lari daripada tiga unsur yang hampir sama. Hanya struktur penulisan dan khalayak pembaca yang membezakan antara kedua-duanya. Terdapat idea yang lebih indah jika diungkapkan dalam bentuk kreatif. Tidak dinafikan pula bahawa sesetengah isu yang lebih sesuai ditulis dalam bentuk esei. Sesebuah hasil tulisan yang jelas datangnya daripada pemikiran yang jernih. Gaya penulisan esei sastera di dalam kumpulan ini dipengaruhi dua perkara: pertama, disiplin perundangan termasuk struktur penyampaian. Bidang ini telah mendisiplinkan cara berfikir dan menyusun idea supaya jelas, tuntas dan sesuai kepada pihak yang ditujukan. Kedua, didikan secara langsung daripada Sasterawan Negara Baha Zain dan Maman S. Mahayana yang menjadi pembimbing bengkel penulisan esei Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) pada tahun 2004 di Palembang. Esei-esei alam kumpulan ini ialah suara Nisah Haron yang mewakili pendirian dan juga zamannya.

Product added to Cart
Copied