image description
# 326642
USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

Syura Demokrasi dari perspektif Maqasid al-Shari’ah

Author :  Sheikh Dr. Ahmad Al-Raisuni (Ed) Nurul Asyiran Abas (Translation) Rosli Mokhtar

Product Details

  • Country Malaysia
  • Publisher IDE Research Centre Sdn Bhd, Malaysia
  • ISBN9789672066163
  • FormatPaperBack
  • LanguageMalay
  • Year of Publication2017
  • Bib. Infox, 230p. Includes Index
  • Product Weight370 gms.
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

1. Maqasid (Islamic law) 2. Islamic law 3. Islamic and politics Medan ilmu Islam moden telah menyaksikan kehadiran ratusan karya penulisan yang pelbagai bentuk mengulas isu syura. Apakah penulisan ini telah tepu? Masih adakah sesuatu yang baharu untuk dikatakan dan ditambah? Buku ini secara umumnya bertujuan memperjuangkan isu syura daripada segi ilmiah dan praktisnya. Demi mencapai kedudukannya itu, buku ini cuba untuk memberikan sumbangan yang bermakna di samping penulisan terdahulu tentang syura, khususnya apabila dibandingkan dengan penulisan moden. Buku ini juga memfokuskan kepada menjelaskan dan membetulkan beberapa isu cabang yang berfungsi melangkapkan binaan syura dan gagasannya. Isu-isu cabang itu ada yang menyentuh secara langsung dengan syura dan ada yang berkaitan dengan kepentingan dan peranan syura dalam sistem pemerintahan Islam. Dari sudut praktis, penulisan ini bertujuan memperkasakannya sehingga mampu menjadi garis panduan dan parameter syura dalam menjadikannya penggerak kepada kebangkitan ummah dan kegemilangannya.

Product added to Cart
Copied