image description
# 468550
USD 38.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะท างสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเท็จ = Khwām pĕn mā k̄hxng khả s̄yām thịy lāw læa k̄hxm læa lạks̄ʹṇa th āng s̄ạngkhm k̄hxng chụ̄̀x chnchāti c̄hbạb s̄mbūrṇ̒ phr̂xm k̄ĥx thĕc

Author :  จิตร ภูมิศักดิ์ = Citr p̣hūmi ṣ̄ạkdi̒

Product Details

Country
Thailand
Publisher
ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ = Thai Quality Books ,Thailand
ISBN 9786165146074
Format HardBound
Language Thai
Year of Publication 2562 (2019)
Bib. Info 639 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
Categories Thai language -- Etymology -- Names. Names, Ethnological -- Thailand. Thailand -- History.
Shipping Charges(USD)

Product Description

1. Thai language -- Etymology -- Names. 2. Names, Ethnological -- Thailand. 3. Thailand -- History. Comparative study on origins of Thai, Lao, and Khmer words, especially word Siam, and social aspects of their personal names

Product added to Cart
Copied