அகல் விளக்கு = Akal viḷakku

Author :  துரை. முத்துக்கிருட்டினன் = Turai. Muttukkiruṭṭiṇaṇ

Product Details

Country
Singapore
Publisher
வசந்தம் வெளியீடு, சிங்கப்பூர் = Vacantam Veḷiyīṭu, Cinkappūr
Format PaperBack
Language Tamil
Year of Publication 2019
Bib. Info 144p.;
Shipping Charges(USD)

Product Description

Poetry

Product added to Cart
Copied