image description
# 684799
USD 40.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิมตาม พรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู = Čhotmāihēt thalēban rātchaʻānāčhak Sīwichai dœ̄m Tāmphō̜nling kap hūamư̄ang Lǣm Malāyū

Author :  สัมพันธ์ ก้องสมุทร=Samphan Kō̜ngsamut

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น =Samnakphim Wasī Khrīʻēchan, Thailand
  • ISBN9786167236438
  • FormatHardBound
  • LanguageThai
  • Year of Publication2562 [2019]
  • Bib. Info520p.; ill; 25 cm.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart