image description
# 684799
USD 70.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู / Čhotmāihēt thalēban rātchaʻānāčhak Sīwichai dœ̄m Tāmphō̜nling kap hūamư̄ang Lǣm Malāyū

Author :  สัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการและเรียบเรียง. สัมพันธ์ ก้องสมุทร, ; ; Samphan Kō̜ngsamut

Product Details

Country
Thailand
Publisher
วสี ครีเอชั่น ร่วมกับ ดอกโมกข์
ISBN 9786167236438
Format PaperBack
Language Thai
Year of Publication 2019
Bib. Info 520p.; ill; 25 cm.
Categories Thailand, Southern -- History. Srivijaya (Kingdom) -- History. Nakhon Si Thammarat (Thailand) -- History.
Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied