யாழ்ப்பாண வழக்குச்சொல் அகராதி (தமிழ் - தமிழ்) – தொகுதி 1 = yālppāṇa valakkuccol Akarāti (tamil- tamil) – tokuti 1

Author :  நடராசா சிறிரஞ்சன் = naṭarācā cirirañcaṇ

Product Details

  • Country Sri Lanka
  • Publisher குமரன் புத்தக இல்லம் ,கொழும்பு = kumaraṇ puttaka Illam, kolumpu, Sri Lanka
  • ISBN9789556596533
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2019
  • Bib. Info239p.
  • Product Weight500 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied