இலங்கை - இந்திய தமிழ் வழக்குகளில் சொற்களின் பயன்பாடு = Ilankai – Intiya tamil valakkukaḷil corkaḷiṇ payaṇpāṭu

Author :  சு. சுசீந்திரராஜா = cu. cucīntirarājā

Product Details

  • Country Sri Lanka
  • Publisher இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் , கொழும்பு, Intucamaya kalācāra Aluvalkaḷ tiṇaikkaḷam, Kolumpu, Sri Lanka
  • ISBN9789559233367
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2015
  • Bib. Info220p.
  • Product Weight400 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied