நிலமானியம் : ஆசியாவினதும் இலங்கையினதும் சமூக உருவாக்கம் பற்றிய ஆய்வு = Nilamāṇiyam : āciyāviṇatum Ilankaiyiṇatum camūka Uruvākkam parriya āyvu

Author :  சேனக பண்டாரநாயக்க , (தமிழாக்கம் ) க . சண்முகலிங்கம் = cēṇaka paṇṭāranāyakka, (Transtlater) ka. C

Product Details

  • Country Sri Lanka
  • Publisher குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு = kumaraṇ puttaka Illam, kolumpu, Sri lanka
  • ISBN9789556596144
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2020
  • Bib. InfoXii, 59p.
  • Product Weight150 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied