புதிய பாதை:கவிதைத் தொகுப்பு=Putiya Pātai: Kavitait Tokuppu

Author :  பீரம்மாள் பீர் முகம்மது = pīrammāḷ pīr mukammatu

Product Details

  • Country Singapore
  • Publisher பீரம்மாள் பீர் முகம்மது, சிங்கப்பூர் = pīrammāḷ pīr mukammatu, cinkappūr
  • ISBN9789811450266
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2020
  • Bib. Info200p
  • Product Weight200 gms.
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

Poetry

Product added to Cart
Copied