image description
# 833932
USD 16.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม = Kānmư̄ang khō̜ng kānsēn (phī) Mư̄ang Thai nai Wīatnām

Author :  อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ = ʻAtchariyā Chūwonglœ̄t

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) = Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), Thailand
  • ISBN9786168311004
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai
  • Year of Publication2021
  • Bib. Info352 หน้า : ภาพประกอบ.
  • Product Weight450 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied