image description
# 833932
USD 16.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม = Kānmư̄ang khō̜ng kānsēn (phī) Mư̄ang Thai nai Wīatnām

Author :  อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ = ʻAtchariyā Chūwonglœ̄t

Product Details

Country
Thailand
Publisher
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) = Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), Thailand
ISBN 9786168311004
Format PaperBack
Language Thai
Year of Publication 2021
Bib. Info 352 หน้า : ภาพประกอบ.
Product Weight 450 gms.
Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied