image description
# 833944
USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

มุทรา, ท่าทาง, เครื่องทรง, สิ่งของ รูปเคารพในศาสนาพุทธ, เชน, ฮินดู = Mutthrā, thāthāng, khrư̄angsong, singkhō̜ng rūp khaorop nai sātsanā Phut, Chēn, Hindū

Author :  ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี., เชษฐ์ ติงสัญชลี = Sō̜. Dō̜rō̜. Chēt Tingsanchalī., Chēt Tingsanchali

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส = Samnakphim Miusīam Phrēt, Thailand
  • ISBN9786167674209
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai
  • Year of Publication2022
  • Bib. Info304 pages : color illustrations ; 21 cm
  • Product Weight600 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied