image description
# 833947
USD 18.30 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์ = Hō̜čhotmāihēt tāngprathēt thūnkramō̜m ʻāčhān

Author :  สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ผู้เขียน = Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunlakit phūkhīan

Product Details

Country
Thailand
Publisher
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ = Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt, Thailand
ISBN 9786165907583
Format PaperBack
Language Thai
Year of Publication 2022
Bib. Info 292 หน้า.;
Product Weight 360 gms.
Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied