image description
# 833951
USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

พจนานุกรมภาษาพื้นถิ่นชาวเกาะศรีวิชัยภาคพิเศษ ภาษาถิ่นเมืองสมุย-พะงัน : เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาของชาวเกาะสมุยกับเกาะพะงัน / Photčhanānukrom phāsā phư̄n thin chāo ko̜ Sīwichai phāk phisēt phāsā thin Mư̄ang Samui-Pha Ngan : phư̄a kānʻanurak watthanatham phāsā khō̜ng chāo Ko̜ Samui kap Ko̜ Pha Ngan

Author :  เรียบเรียง/รวบรวมโดย เอี่ยม ศรีแสง = rīaprīang/rūaprūam ʻĪam Sīsǣng

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher วสี ครีเอชั่น ร่วมกับ ดอกโมกข์ = Wasī Khrīʻēchan rūam kap Dō̜k Mōk, Thailand
  • ISBN9786167236476
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai
  • Year of Publication2022
  • Bib. Info184 หน้า : ภาพประกอบ.
  • Product Weight340 gms.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied